Tradice Bechstein

Manufaktura C. Bechstein Europe ve východočeském Hradci Králové

 

EVROPSKÝ DCEŘINÝ PODNIK

V roce 2005 byla jakákoliv spolupráce s firmou Petrof ukončena. Již v roce 2004 navázala firma C. Bechstein úzkou kooperaci s jiným výrobcem v České republice, s firmou „Bohemia“. „Bohemia“ vznikla v průběhu reprivatizace českého klavírního průmyslu pod jménem IFM Piana. To bylo v roce 1993, tedy téměř čtyři roky po „sametové revoluci“ proti vládě jednotné komunistické strany a ve stejném roce, ve kterém se z dosavadního Československa staly dva samostatné státy. Hlavním sídlem firmy „Bohemia“ byla Jihlava. Začátky tamější továrny na klavíry ostatně spadají do roku 1871. Po desetiletí se nástroje z Jihlavy rozhodně hlásily k vídeňské tradici, neboť konstrukce byly vyvinuty v úzké spolupráci s firmou Hofmann & Czerny, vídeňskou klavírní dílnou, která existovala do roku 1960. Po novém začátku v roce 1993 zaznamenala firma „Bohemia“ nejprve pozoruhodný rozmach. Již v polovině let 1990 se vyrábělo jen ročně asi tři tisíce pianin pod různými značkami. V roce 1995 bylo navíc otevřeno nové výrobní centrum pro křídla v Hradci Králové, přibližně 120 km severně od Jihlavy a asi 110 km východně od Prahy. V roce 2004 byl poté v nově založené firmě C. Bechstein CZ se sídlem v Hradci Králové nalezen kooperační partner. V roce 2007 převzala firma C. Bechstein CZ zcela firmu Bohemia, byly pronajaty další budovy, kompletně renovovány a nově vybaveny, celková výroba byla restrukturalizována podle standardů firmy Bechstein a značným způsoben rozšířena. Od roku 2007 nese český podnik jako stoprocentní dcera firmy Bechstein opět nové jméno: C. Bechstein Europe. Výroba se soustředila do Hradce Králové, a od konce roku 2008 je firmou C. Bechstein Europe samostatně vyráběna rozšířená a zcela nově koncipovaná řada pianin a křídel W. Hoffmann. Nový směr jednoznačně zní: návrat k „Made in Europe“. Všechny nástroje značky W. Hoffmann – od důstojného začátečnického segmentu až k dobré střední třídě – pocházejí nyní bezprostředně z výroby firmy Bechstein v Evropě. To znamená ještě jednou kvalitativní skok směrem nahoru a klade důraz vůči dodavatelům z Asie.

Značka W. Hoffmann made by C. Bechstein Europe vytváří do budoucna novou začátečnickou značku do německo-evropského světa firmy Bechstein. Přitom i firma W. Hoffmann se může ohlédnout zpět na dlouhou historii. Podnik byl založen v roce 1893 v Berlíně a v roce 1953 se přemístil do franckého Langlau. Již v polovině let 1960 byl dodán 70.000. nástroj. V roce 1977 přešla firma W. Hoffmann, jak již bylo zmíněno dříve, do vlastnictví firmy Euterpe a s tímto podnikem v roce 1990 do firmy Bechstein. Veškeré současné konstrukce pianin a křídel byly vyvinuty v kompetenčním a výrobním centru Bechstein v Seifhennersdorfu, a zahrnují početné kvalitní komponenty. Rezonanční desky pro modely křídel jsou tak vyráběny z evropského horského smrku.

Pozoruhodný vývoj měla značka „Zimmermann“, která se umístila již blízko horního cenového segmentu. Nástroje Zimmermann byly za dob NDR vyráběny v Seifhennersdorfu, kde má nyní sídlo centrální výroba firmy C. Bechstein Pianofortefabrik AG. Značka byla v západním Německu a západní Evropě známá především jako vyloženě cenově příznivá. Mezitím však je možno ji nalézt v dobrém středním cenovém a kvalitativním segmentu. Nejenom proto, že byly klavíry v této době i nadále vyráběny v Seifhennersdorfu; začlenily se také ve zvláštní míře do zvukové a kvalitativní filozofie firmy C. Bechstein AG. Mnohé výrobní části pocházejí bezprostředně z výroby značky Bechstein. Až do roku 2011 se tato úspěšná řada Zimmermann vyrábí v Německu u firmy Bechstein.

DRUHÁ ŘADA BECHSTEIN

Zvláštní význam mezi výrobními řadami firmy C. Bechstein Pianofortefabrik AG od začátku získala řada nástrojů Bechstein Academy. Tímto reagoval podnik v prvním desetiletí nového tisíciletí na změněnou situaci mnohých hudebních škol a hudebních vysokých škol, konzervatoří a akademií, ale také četných divadel. Všude tyto kulturní a vzdělávací instituty stálé více stály před nutností, že musejí vystačit se stále méně prostředky z veřejných rozpočtů. K tomu přicházejí nové vzdělávací instituce v takzvaných nově industrializovaných zemích. Výrobkovou řadou „Bechstein Academy“ byly obzvláště pro tuto institucionální oblast stvořeny nástroje, které mohou vyhovovat těmto nárokům, ale také neobyčejné zátěži při profesionálním použití. Největší křídlo produktové řady, model A 228, dosahuje téměř rozměrů klasického osmistopého křídla minulých dob, které se zcela často dalo nalézt v první čtvrtině 20. století ve středně velkých koncertních sálech; s nástrojem této velikosti se dá přiměřeně uskutečnit nejen celková sólová literatura a celková literatura pro komorní hudbu s klavírem, bez dalšího postačí také na některé klasické a všechny raně klasické koncerty pro klavír s orchestrem. Od počátku řady se muselo přirozeně právě také u způsobu hry dbát na to, aby tento odpovídal mezinárodním standardům.

Navzdory či právě kvůli tomuto téměř již nepřehlednému sortimentu – vše ovládající jméno zůstalo také v začínajícím 21. století stejné jako zakladatele firmy C. Bechsteina. Řada křídel a pianin značky C. Bechstein by měla nadále označovat špičku toho, co je možné při výrobě klavírů. Roky po zavedení nového koncertního křídla modelu D sloužily k vyzkoušení změněného konceptu a k diskuzi s pianisty. Nikdo menší než například velký nezapomenutý Lazar Berman uvedl na nástroji Bechstein D v koncertním sále berlínského centra „stilwerk“ svůj poslední recitál – mezi jiným s Mussorgského dílem „Obrázky jedné výstavy“ – a dostalo se mu plné pochvaly. Postupně se v těchto letech každý model křídla Bechstein přizpůsoboval novému designu, a velkou měrou s modelem C vznikl nástroj s délkou 2,34 metrů, který nyní skutečně se svými rozměry odpovídá klasickému osmistopému křídlu, toto ovšem objemem zvuku a kouzlem zdaleka překoná. Mezitím opět oceňuje také elita mezinárodních pianistů výhody a vlastnosti koncertního křídla Bechstein, a to jak na pódiu tak také při nahrávání CD.

C. Bechstein manufaktura Deutschland v Seifhennersdorfu / Sachsen

 

NOVÉ ODBYTOVÉ CESTY

21. století staví každého výrobce, ať vyrábí cokoli, před problémy týkající se logistiky a distribuce. Již brzy následovaly po obou prvních centrech firmy Bechstein v Berlíně a Düsseldorfu další. A všude se velmi brzy pořádaly koncerty, na mnohých místech spíše s pianisty mladé generace, zatímco v Berlíně, nakonec také v Hamburgu přitahovaly večery s významnými umělci publikum specificky se zajímající o klavírní hudbu. Tyto koncerty jsou mezitím samozřejmou součástí kulturního života na Sprévě, Rýně a Alsteru. Na německých vysokých školách se pořádaly „Dny Bechstein“. V roce 2007 byla zorganizována v Bádensku-Württembersku první vysokoškolská soutěž. A firemní publikace, „Bechstein News“ s portréty a rozhovory umělců, s firemními hlášeními a informacích o soutěžích, se ve světě klavírních fanoušků již dávno stala oblíbenou odbornou četbou.

Spojené státy americké se ostatně jednou projevily více než jako trh se zvláštními zákonitostmi. Poptávka po klávesových nástrojích zde v žádném případě neprobíhá souběžně se všeobecným hospodářským vývojem. Amerika zůstává trhem plným překvapení. Avšak stalo se zřejmým, že právě u vrstev kupujících, kteří se zajímají o tradiční značku, je nepochybný trend k vysoce kvalitnímu nástroji. A tak vzala firma Bechstein v Americe záležitosti opět zcela do svých rukou.

Naproti tomu získal předseda představenstva Karl Schulze znovu zkušenost, že právě v rozvíjejících se východoevropských zemích jako Rusko nebo Ukrajina si jméno Bechstein přes všechny politické změny uchovalo svůj starý lesk. Ještě v roce 2008 vzniká v těsné blízkosti u prostor Státní konzervatoře P. I. Čajkovského v Moskvě salón firmy Bechstein.

Mnohdy chce být tento starý lesk restaurován. Proto nyní existuje v nejlepší tradici speciální dílna, která se ujímá také prominentních nástrojů se vší řemeslnou péčí. Tři křídla hraná Franzem Lisztem byla v průběhu let znovu obnovena. Také Brahmsovo křídlo z Meiningenu mohlo být restaurováno. A křídlo z majetku velkého dirigenta Wilhelma Furtwänglera rovněž našlo cestu do dílny. Bylo získáno přímo od firmy Bechstein. Historii gramofonových desek psal nástroj Bechstein E z roku 1973, které ve své době koupila rozhlasová stanice Sender Freies Berlin. Tento byl poté, co byl v rozhlasové společnosti po desetiletí zjevně zanedbáván, pečlivě znovu obnoven, a mladý pianista a spisovatel Yorck Kronenberg na něm nahrál senzační CD – s posledními sonátami Beethovena a Schuberta.

V této dílně se ročně restauruje mezi dvaceti a třiceti nástroji. Pracovníci, kteří zčásti již více jak třicet let pracují u firmy Bechstein a tím disponují nenahraditelnou zásobou zkušeností, mohou ještě sáhnout do starých zásob materiálu. Přes přelom století bylo zachráněno několik resonančních desek, které jsou staré již více než sedmdesát let, přestály všechna noční bombardování Berlína a mohou starý zvuk nástroje Bechstein zprostředkovat do nového tisíciletí.

ÚSPĚCH JE VIDĚT

V roce 2007 vykazuje firma Bechstein hodnotu obratu více jak 30 miliónů euro z více jak čtyř tisíc prodaných nástrojů.

Partnerství s firmou Samick je ukončeno v roce 2008, akcie jsou při kapitálovém zvýšení manželského páru Berenice Küpperová a Karl Schulze získány zpět, firma Bechstein přebírá vlastními kancelářemi a společnostmi sama distribuci v Asii a v USA. Jako nový rozhodující investor zajišťuje berlínská firma Kuthe GmbH další šance na růst nadále se rozvíjejícího podniku, který navzdory vážným hospodářským krizím nového tisíciletí může navázat na hodnotu odbytu 5000 nástrojů z dob nejvyššího rozmachu kolem roku 1900.

V roce 2010 se otevírá Shanghai Representative Office, vlastní firemní zastoupení, které řídí věrný nadšenec nástrojů Bechstein Zhou Xianghao, který rozhodujícím způsobem doprovází historii firmy v Asii.

Rok 2011 je skutečné dobrý rok pro firmu C. Bechstein, Rusko a další evropské trhy ukazují rostoucí důležitost značky díky prodejům institucím a žádostivosti po luxusních provedeních. Nahrávky proslulých umělců podtrhují zájem na jedinečném zvuku nástrojů Bechstein. Firma C. Bechstein je nyní členem mistrovského kruhu, seskupení profesionálních tradičních značek a manufaktur.

Rovněž tak začíná nová kooperace pro absolutní začátečnický segment v Číně, tentokrát osobně doprovázená německým týmem.

Rok 2012 ukazuje dvě vyzrálé řady nástrojů Bechstein: mistrovské nástroje C. Bechstein – vysoce výkonné nástroje s velkou schopností se prosadit a velkým objemem zvuku, řemeslně zhotovené z nejvybranějších materiálů z řemeslné kovárny a dále Bechstein – standard firmy Bechstein, ztělesnění tradice firmy Bechstein, vznešený zvukový profil, barevný a zpěvný. Made in Germany.

Sphinx, Sterling, Louis XV – C. Bechstein speciální provedení:

SNY SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

V roce 2016 – 160 let firmy Bechstein – je po tříleté době výroby veřejnosti představena replika slavného pozlaceného křídla královny Viktorie jako nejdražší křídlo světa. Firma Bechstein potvrzuje jedinečný potenciál v know-how svého výkonného, motivovaného týmu dvojím způsobem: zachování tradice prostřednictvím mimořádného luxusního provedení.

V roce 2015 ukazuje firma C Bechstein žasnoucímu publiku ještě působivější křídlo v empírovém stylu, nádherné křídlo Sphinx. Během 1600 pracovních hodin vzniklo mistrovské dílo s pozlacenými bronzovými soškami, na kterých se spolupodíleli vedoucí specialisté pro opětovnou výstavbu drážďanského kostela Panny Marie.

Odborná způsobilost firmy C. Bechstein ve zdánlivě dávno vymizelém řemeslném umění a s použitím nejmodernějšího výzkumu a prováděcích technik dělá z podniku specialistu při zhotovování nejkomplikovanějších kopií stejně tak jako při vývoji zcela nových konceptů. Takto vzniká v roce 2014 v kooperaci s evropskou přední manufakturou na stříbro firmou Robbe & Berking moderní křídlo Sterling s masivními stříbrnými aplikacemi.

Mezitím je firma C. Bechstein poslední manufakturou nejvyšší kategorie na výrobu křídel a pianin v čistě německých, ba dokonce v berlínských rukách, známější konkurenti jsou většinově ovládáni asijskými investory. Jenom firmě C. Bechstein se podařilo skutečně zajistit budoucnost jako tradiční podnik. Nový hlavní investor Stephan Freymuth je garantem pro pevný slib: značku C. Bechstein uchovat a podporovat jako klenot, jako drahokam pro hodnotné nástroje se vzácným zvukem.

Firma C. Bechstein si sama sobě zůstala věrná, je synonymem pro nejvyšší kvalitu, je ochráncem vzácné tradice a vždy také první myslitelem a dostatečně odvážná k tomu, vydat se novými cestami.

Tak zůstává cesta firmy Bechstein charakterizována stálou vůlí, přes všechna historická úskalí evropský zvuk, zvuk Starého světa zachovat živým, stále nová a přesto v nitru řídící se těmi myšlenkami, které jakýsi Carl Bechstein a nějaký Hans von Bülow, nějaký Franz Liszt a Ferruccio Busoni, Artur Schnabel a Wilhelm Backhaus každý svým osobitým způsobem přenášeli dále.

Všichni se vyznačovali jedním: byli to vizionáři. A vize neznají žádné letopočty.

<< 2000 - 2005 <<