Manufaktura Hradec Králové

V české manufaktuře C. Bechstein Europe vznikají vynikající nástroje s úžasným poměrem ceny a výkonu.

Vlast výroby hudebních nástrojů

Hradec Králové je tradiční místo výroby křídel a pianin v České republice. Klavírnické řemeslo patří více než sto let k tomuto vysoce hudebnímu regionu. Důležitá díla evropské hudby vznikla v České republice a mnoho českých skladatelů je světově známých – pomysleme jen na Smetanu, Janáčka, Dvořáka a jiné. Hudba a výroba hudebních nástrojů patří ke kulturnímu životu. Hudba patří k jazyku, se kterým zde lidé vyrostli. Cit ke zvuku a zvuková kultura jsou součástí české tradice.

Evropský charakter zvuku

Tato vzrostlá, osvojená tradice činí kvalitu odborných pracovníků u firmy C. Bechstein Europe. Toto dědictví teprve umožňuje vznik evropského charakteru zvuku, poznávací znak nástrojů W. Hoffmann. Smysl pro muzikálnost protéká v žilách klavírníků a odborníků firmy C. Bechstein Europe. Oni vědí, o co se jedná. Vytvářejí pianina a křídla, která umějí zpívat a hrát.

Od roku 2006 vzniká nejmodernější výroba v Evropě

Základ pro dnešní firmu C. Bechstein Europe vznikl v roce 2006, kdy německá firma C. Bechstein Pianofortefabrik AG Berlín převzala většinu obchodních podílů tehdejšího výrobního podniku s názvem Bohemia Piano. V roce 2007 pak proběhlo kompletní převzetí podílů. Oddělená stanoviště firmy Bohemia Piano, Hradec Králové pro výrobu klavírů a Jihlava pro výrobu pianin, byly v roce 2007 spojeny do sídla Hradec Králové. Touto od tehdy na jedno místo soustředěnou výrobou křídel a pianin začala firma C. Bechstein dále plynule rozvíjet výrobní hloubku. Nejprve byly pronajaty další výrobní haly a kompletně přestavěny pro moderní kvalitní výrobu.

Skutečné výrobní centrum

Každé řemeslo dostalo svoji vlastní část budovy popř. vlastní výrobní halu. Jako jeden z prvních kroků bylo na vysoký kvalitativní standard uvedeno zpracování skříní (broušení a leštění zdokonalenou technologií s nízkými emisemi škodlivin). V roce 2014 byl odkoupen celý komplex budov s rozlohou 75.000 čtverečních metrů, zčásti vybourán a vybaven nejmodernějšími výrobními prostředky. Tato rozhodující investice a rozšíření výrobních zařízení bylo dokončeno v roce 2016.

Centrum litinových rámů

Od roku 2016 zpracování litinových rámů probíhá v Hradci Králové, a to pro obě výrobní místa: centrum litinových rámů s nejmodernější technologií umožňuje přesné vrtání, frézování, řezání závitů a rovněž broušení všech rámů. Také opravování a ošetření povrchů rámů probíhá nyní v Hradci Králové. Rozdílné úkoly mohou být provedeny pro všechny značky a výrobní řady s mimořádnou kvalitou. Litinové rámy jsou díky svým materiálním a fyzikálně technickým parametrům součástí celkové zvukové koncepce firmy C. Bechstein.

Německé centrum pro složitou dřevovýrobu

Další kooperace s mateřským podnikem C. Bechstein v Seifhennersdorfu vzniká v oblasti zpracování dřeva: v německé továrně jsou zhotovovány všechny dřevěné díly podle trvalých standardů firmy C. Bechstein. Úprava povrchu dřevěných dílů – jako je nanesení vrstvy, broušení a leštění a konečná úprava skříní – probíhá oproti tomu zase ve firmě C. Bechstein Europe v Hradci Králové. Synergický efekt pro obě výrobní místa spočívá v tom, že složité práce na akustických zařízeních jako je například zhotovení kobylek a mnoha jiných dílů ovlivňujících zvuk zůstanou umístěny v Německu. Vysoce moderní zařízení na úpravu povrchu v České republice naopak zohledňují aktuální směrnice EU o ochraně životního prostředí.

Nejnovější přesná CNC technologie u firmy C. Bechstein Europe pro nejpřesnější zpracování akustických zařízení a zhotovení skříně využívá poznatky z německé továrny. V německém odborném centru vzniká koncepce a programování, výroba probíhá v České republice.

Hrací mechanismy třídy High-End

Hrací mechanismy firmy C. Bechstein – chválené a ceněné největšími pianisty světa – jsou zhotovovány z nejlepších přesných součástí. Předpisy pro každou výrobní řadu vypracovává výzkumné a vývojové centrum C. Bechstein v Seifhennersdorfu. U firmy C. Bechstein vzniklo nové oddělení pro složení a jemné seřízení mnoha stovek jednotlivých dílků těchto mechanik a klávesnic.

 

Strunárna

Kvalita strun závisí na použitém materiálu a vysoce specializovaném know-how při výrobě. Pro téměř všechny výrobní řady jsou basové struny opřádány ručně. Také toto oddělení bylo soustředěno v Hradci Králové.