Technická akademie C. Bechstein

Akademie C. Bechstein Technicians Academy nabízí všem technikům spojených s firmou Bechstein cílený trénink.

Fórum dokonalosti

Pro firmu C. Bechstein jako výrobce nejkvalitnějších křídel a pianin je celosvětová síť dobrých servisních partnerů srdeční záležitostí. Akademie C. Bechstein Technicians Academy nabízí všem technikům spojených s firmou Bechstein cílený trénink. Vstupte do expertního dialogu a rozšiřte si své odborné technické znalosti o zvláštnostech individuálního servisu našich křídel a pianin.

 

Těžiště tréninku

Naše semináře se soustřeďují na pro servis nejdůležitější aspekty:

- pevné, hudební ladění
- regulace a způsob hry
- zvuková tvorba křídel a pianin
- koncertní servis
- usazení dusítek křídla
- vestavba a servis systémů Vario
- oprava a péče o povrch

 

Individuální trénink

Na individuální přání po dalších tématech nebo rozsáhlejších tréninkových jednotkám rádi vyjdeme vstříc. Také zkušeným technikům, kteří jsou dlouhá léta úspěšně činní v zákaznickém a koncertním servisu, nabízíme nové zajímavé podněty, aby své znalosti rozšířili a upevnili. Trénink je doplněn prohlídkou naší výroby a továrny, mnoha dodatečnými informacemi o firmě C. Bechstein a družnou večerní výměnou zkušeností.

 

Místo konání

Trénink se koná především v továrně C. Bechstein v Seifhennersdorfu, zčásti může být uspořádán v Berlíně a také u firmy C. Bechstein Europe v Hradci Králové. Naše továrny jsou dnes nejaktuálnějšími výrobními místy v Evropě, ve kterých se dokonalé řemeslnické umění inteligentně spojuje s nejmodernější technickou podporou.

 

Délka tréninku

Můžete si zvolit mezi:

- víkendy C. Bechstein
- 2 až 5-denní trénink
- týdenní trénink
- vícetýdenní trénink

 

Kdo se může zúčastnit?

Nabídka směřuje především na naše smluvní partnery a na techniky, kteří nezávisle pracují pro naše smluvní obchodníky. Mluví se výlučně anglicky a německy. Alternativní podnět: Přiveďte s sebou kolegu z práce, který se může ujmout odborného tlumočení.

Prosím zeptejte se na podrobné informace a účastnické poplatky u pana Wernera Albrechta, e-mail service@bechstein.com 

Leták pro Technická akademie C. Bechstein (angličtina)
Leták pro Technická akademie C. Bechstein (angličtina)
Termíny pro rok 2024 (angličtina)
Termíny pro rok 2024 (angličtina)

Fotogalerie z průběhů akademií

 

Víkendy C. Bechstein

Zveme techniky našich odborných obchodníků na naše víkendy C. Bechstein, výměnu zkušeností a trénink v doprovodu našich klavírnických mistrů. Od pátku ráno do nedělního poledne se budete učit na kvalitních nástrojích C. Bechstein. Zahrnutá je výměna, prohlídka a přátelské posezení.

Zvolte si téma, kterému se chcete intenzivně věnovat v těchto 2 a ½ dnech v celkem 16 hodinách.

 

Témata k výběru:

 

Tvorba zvuku

Ladění a intonace nástrojů C. Bechstein. Můžete si zvolit mezi intonací křídel a pianin.

 

Způsob hry

Regulace hracích mechanismů křídla s tipy a triky ke změně způsobu hry. Můžete si zvolit mezi regulací křídel a pianin.

 

Tlumení křídla a sostenuto

Usazení dusítek křídla, seřízení vodící lišty, dusítková mechanika, pedál a sostenuto

 

O systému Vario (instalace a servis)

Instalace a servis mechanického tichého provozu a elektroniky, servis a řešení problémů pro všechny systémy Vario.

 

Koncertní servis

Jak připravím ideálně sebe a nástroj pro pianistu? Získejte tipy pro vsazení ladících kolíků u nevyvložkovaných rámů, k nářadí, k hudebnímu ladění se srovnávacími intervaly, k teplotě, čistotě chóru, oktávám a ladění.

 

Povrch

Opravy a ošetřování skříní se saténovými a leštěnými povrchy.

Místo konání:

Manufaktura C. Bechstein v Seifhennersdorfu / Sachsen

Kontakt Technické akademie

Katrin Schmidt
Katrin Schmidt
Ředitel oddělení servisu
Katrin Schmidt
C. Bechstein Pianofortefabrik AG