Technická akademie C. Bechstein

Akademie C. Bechstein Technicians Academy nabízí všem technikům spojených s firmou Bechstein cílený trénink.

Fórum dokonalosti

Pro firmu C. Bechstein jako výrobce nejkvalitnějších křídel a pianin je celosvětová síť dobrých servisních partnerů srdeční záležitostí. Akademie C. Bechstein Technicians Academy nabízí všem technikům spojených s firmou Bechstein cílený trénink. Vstupte do expertního dialogu a rozšiřte si své odborné technické znalosti o zvláštnostech individuálního servisu našich křídel a pianin.

 

Těžiště tréninku

Naše semináře se soustřeďují na pro servis nejdůležitější aspekty:

- pevné, hudební ladění
- regulace a způsob hry
- zvuková tvorba křídel a pianin
- koncertní servis
- usazení dusítek křídla
- vestavba a servis systémů Vario
- oprava a péče o povrch

 

Individuální trénink

Na individuální přání po dalších tématech nebo rozsáhlejších tréninkových jednotkám rádi vyjdeme vstříc. Také zkušeným technikům, kteří jsou dlouhá léta úspěšně činní v zákaznickém a koncertním servisu, nabízíme nové zajímavé podněty, aby své znalosti rozšířili a upevnili. Trénink je doplněn prohlídkou naší výroby a továrny, mnoha dodatečnými informacemi o firmě C. Bechstein a družnou večerní výměnou zkušeností.

 

Místo konání

Trénink se koná především v továrně C. Bechstein v Seifhennersdorfu, zčásti může být uspořádán v Berlíně a také u firmy C. Bechstein Europe v Hradci Králové. Naše továrny jsou dnes nejaktuálnějšími výrobními místy v Evropě, ve kterých se dokonalé řemeslnické umění inteligentně spojuje s nejmodernější technickou podporou.

 

Délka tréninku

Můžete si zvolit mezi:

- víkendy C. Bechstein
- 2 až 5-denní trénink
- týdenní trénink
- vícetýdenní trénink

 

Kdo se může zúčastnit?

Nabídka směřuje především na naše smluvní partnery a na techniky, kteří nezávisle pracují pro naše smluvní obchodníky. Mluví se výlučně anglicky a německy. Alternativní podnět: Přiveďte s sebou kolegu z práce, který se může ujmout odborného tlumočení.

Prosím zeptejte se na podrobné informace a účastnické poplatky u pana Wernera Albrechta, e-mail service@bechstein.com 

Fotogalerie z průběhů akademií

 

Víkendy C. Bechstein

Zveme techniky našich odborných obchodníků na naše víkendy C. Bechstein, výměnu zkušeností a trénink v doprovodu našich klavírnických mistrů. Od pátku ráno do nedělního poledne se budete učit na kvalitních nástrojích C. Bechstein. Zahrnutá je výměna, prohlídka a přátelské posezení.

Zvolte si téma, kterému se chcete intenzivně věnovat v těchto 2 a ½ dnech v celkem 16 hodinách.

 

Témata k výběru:

 

Tvorba zvuku

Ladění a intonace nástrojů C. Bechstein. Můžete si zvolit mezi intonací křídel a pianin.

 

Způsob hry

Regulace hracích mechanismů křídla s tipy a triky ke změně způsobu hry. Můžete si zvolit mezi regulací křídel a pianin.

 

Tlumení křídla a sostenuto

Usazení dusítek křídla, seřízení vodící lišty, dusítková mechanika, pedál a sostenuto

 

O systému Vario (instalace a servis)

Instalace a servis mechanického tichého provozu a elektroniky, servis a řešení problémů pro všechny systémy Vario.

 

Koncertní servis

Jak připravím ideálně sebe a nástroj pro pianistu? Získejte tipy pro vsazení ladících kolíků u nevyvložkovaných rámů, k nářadí, k hudebnímu ladění se srovnávacími intervaly, k teplotě, čistotě chóru, oktávám a ladění.

 

Povrch

Opravy a ošetřování skříní se saténovými a leštěnými povrchy.

Místo konání:

Manufaktura C. Bechstein v Seifhennersdorfu / Sachsen

Leták pro Technická akademie C. Bechstein (angličtina)
Leták pro Technická akademie C. Bechstein (angličtina)
Termíny pro rok 2023 (angličtina)
Termíny pro rok 2023 (angličtina)

Kontakt Technické akademie

Katrin Schmidt
Katrin Schmidt
Ředitel oddělení servisu
Katrin Schmidt
C. Bechstein Pianofortefabrik AG