Otázky & odpovědi

Kde najdu sériové číslo mého křídla C. Bechstein? Můžete určit hodnotu mého nástroje na základě fotografií? Nabízíte prohlídky továrny? Jaké dodavatele má firma Bechstein? Nejdůležitější otázky a odpovědi naleznete zde v oddíle FAQ.

Sériové číslo naleznete většinou ve formě černých číslic na litinovém rámu, blízko ladicích kolíků. U prvních křídel C. Bechstein je možno ho nalézt také ve formě velkých číslic na rezonanční desce pod logem C. Bechstein. U některých pianin najdete sériové číslo nyní také na vnitřní straně postranních dílů skříně vedle hracího mechanismu.

Pokud je autenticita nebo úplnost nalezených čísel pochybná, není možno bohužel zjistit rok výroby.

Jiná čísla v zadní oblasti rezonanční desky nebo na jiných místech nástroje bohužel nejsou pro přesné určení roku výroby směrodatné. Zde se jedná o interní výrobní čísla, která jsou evidována jen zřídka.

Bohužel nám fotografie při určování roku výroby nepomůže.

Kam se mám obrátit, když jsou potřeba náhradní díly jako nový litinový rám, nová mechanika, nová klávesnice nebo podobně?

Pro získání originálních náhradních dílu kontaktujte prosím: service@bechstein.com; Fax: +49 (0)3586-404106.

My s Vámi projednáme další postup, popřípadě se zeptáme na další podrobnosti a uděláme Vám návrhy k nejlepšímu provedení opravy.

Bohužel nikoli. Stav Vašeho nástroje C. Bechstein můžeme jednoznačně posoudit jen na základě osobní prohlídky uznaným odborníkem na místě nebo v našem závodě.
Na přání Vám rádi sdělíme příslušné náklady. Za tímto účelem prosím kontaktujte: service@bechstein.com. fax: +49 (0)3586-404106.

Ano, tuto službu nabízíme v našich speciálních dílnách nebo Vám doporučíme vhodnou dílnu u Vašeho bydliště. Za tímto účelem prosím kontaktujte: service@bechstein.com.
Fax: +49 (0)3586-404106

Prodáváme pouze vlastní a námi restaurované nástroje C. Bechstein.

V závislosti na stáří, typu a stavu nástroje leží doporučená ladicí výška většinou mezi 440 a 443 Hz. Pokud v tomto ohledu nemáte jistotu, kontaktujte prosím: service@bechstein.com. service@bechstein.com

Obě konstrukční varianty splňují stejný účel: omezují jednoznačně volně vibrující délku struny. Délka, hmota a napětí znějící délky struny určují její výšku tónu. Agrafy se nazývají mosazné části, které se nacházejí na litinovém rámu za resp. pod ladicími kolíky a kterými jsou struny vedeny. Alternativně se na tomto místě nachází kapodastr. Ve všech prvních křídlech C. Bechstein se v diskantu nachází kapodastr, později používala firma C. Bechstein agrafy až do oblasti diskantu. V dnešní době mají křídla C. Bechstein opět v diskantu kapodastr. Pianina C. Bechstein jsou bez výjimky vybavena agrafy.

Opravdu ano. Ve shodě s přáními pianistů byly avšak po jistý čas upřednostňovány agrafy. Toto se dnes opět změnilo.

Křídlo „Neo-Bechstein“ psalo dějiny. Ve spolupráci s nositeli Nobelovy ceny Nernstem a Siemensem vzniklo na konci let 1920 jedno z prvních křídel na světě s elektronicky vytvářeným zvukem. Tímto nástrojem se připravil vývoj, který až několik desetiletí později byl trhem vyžadován a akceptován.

Od roku 1992 se továrna C. Bechstein nachází v Seifhennersdorfu v Sasku. Předtím od roku 1853 v Berlíně (západním), až do okamžiku, kdy po změně společenských poměrů v důsledku strukturálních změn města muselo mnoho výrobních podniků město opustit. Po miliónové investici dvoumístného řádu je tato továrna největším a nejdůležitějším výrobním místem Evropy pro nástroje kategorie High-End. Výstavba je nepřetržitá.

Dceřiný podnik C. Bechstein Europe v Hradci Králové, výrobní místo řady W. Hoffmann, je se svými zhruba 170 zaměstnanci vedle firmy C. Bechstein Německo druhý důležitý výrobce pianin a křídel v Evropě. Firma C. Bechstein Europe pracuje s know-how špičkového výrobce.

Továrna firmy C. Bechstein má společně s firmou C. Bechstein Europe největší výrobní hloubku ze všech evropských výrobců. Mezitím disponuje firma C. Bechstein dokonce svojí vlastní manufakturou na kladívka. Nezávislost na dodavatelích se stále rozšiřuje. V oblastech, kde firma C. Bechstein musí spolupracovat s dodavateli, jako například u sléváren – si firma C. Bechstein od roku 1853 stále vybírala své dodavatele na základě nejvyšších požadavků. Firma C. Bechstein definuje přesné specifikace pro všechny dodávané díly a nepřizpůsobuje se dodavatelům – stav věci je právě opačný. Prosím mějte pochopení pro to, že za tohoto předpokladu neuvádíme dodavatele jednotlivě.

Ano, můžete si objednat každý z našich nových nástrojů z německé nebo evropské výroby s takovýmto systémem. Případná montáž je na vyžádání: service@bechstein.com