Schaghajegh Nosrati

„Co se mi na křídlech Bechstein obzvláště velmi líbí, je zdařilé smísení jasnosti a charakteru – dvou vlastností, které u nástrojů stejně jako u lidí neumím v dostatečné míře ocenit.“

Schaghajegh Nosrati

 

 

Schaghajegh Nosratiová se narodila v roce 1989 v Bochumi. Je považována za mimořádně všestrannou hudebnici a díky svému vynikajícímu ohlasu jako interpretka Bacha se mohla již velmi brzy etablovat jako koncertní pianistka. Průlom na mezinárodní scéně se jí přitom podařil v roce 2014 úspěchem jako držitelka ceny mezinárodní Bachovy soutěže v Lipsku, obzvláště ale díky rostoucí hudební spolupráci se sirem Andrásem Schiffem, který pochválil „úžasnou jasnost, čistotu a zralost“ její hry Bachových děl stejně jako její s tím spojené porozumění pro hudbu. Po dlouholeté výuce u Rainer Maria Klaase byla Schaghajegh Nosratiová v roce 2007 přijata jako mladá studentka Einara Steena Nökleberga na Vysokou školu pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru, kde absolvovala v roce 2015 své magisterské studium u Christophera Oakdena a v roce 2017 svou koncertní zkoušku u Ewy Kupiecové. Následovalo další studium u sira Andráse Schiffa na Akademii Barenboim-Said v Berlíně, které v roce 2020 ukončila uměleckým diplomem. Další umělecké podněty získává od Roberta Levina, Murray Perahii a Daniel Barenboima.

Mezi lety 1998 a 2018 hostovala na mezinárodních hudebních festivalech jako je festival v lucemburském Echternachu, Schumannfest v Düsseldorfu, Menuhinův festival v Gstaadu a festival v Lucernu. Další vystoupení následovala ve Staré opeře ve Frankfurtu nad Mohanem, v Malém vysílacím sále stanice NDR v Hannoveru, v Gewandhaus v Lipsku, na Hudebním fóru Anneliese Brostové v Bochumi, v Koncertním domě v Berlíně, v Beethovenově domě v Bonnu, v Palais des Beaux Arts v Bruselu, v Tonhalle v Curychu, v Playhouse ve Vancouveru, v kulturním centru 92Y v New Yorku, v Palau de la Música Catalana v Barceloně a rovněž v berlínské filharmonii (mimo jiné se Středoněmeckým komorním orchestrem, s Německým komorním orchestrem v Berlíně a se symfoniky v Bochumi). V roce 2017 se Schaghajegh Nosratiová poprvé vydala na mnohotýdenní turné do Číny, kde s úspěchem debutovala v Pekingu a Šanghaji. Za dosavadní vrcholy v kariéře mladé pianistky je možno zcela jistě považovat její debut v Sále Pierre Bouleze v Berlíně v zastoupení nemocného Radu Lupu v roce 2019 a též společné turné se sirem Andrásem Schiffem a se souborem Capella Barca v roce 2018 s uvedením koncertů J. S. Bacha pro dva klavíry na scénách jako je Labská filharmonie v Hamburku, Musikverein ve Vídni, Mozarteum v Salzburku, Koncertní dům v Dortmundu, festival v Lucernu a Tonhalle v Düsseldorfu.

Souběžně s její koncertní dráhou se Schaghajegh Nosratiová angažovala již brzy v oblasti výuky. Mezi lety 2015 a 2019 byla činná jako vyučující na Vysoké škole pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru. Od roku 2020 zastává místo asistentky sira Andráse Schiffa na Akademii Barenboim-Said v Berlíně.

V dubnu 2021 nahrála Bachův Temperovaný klavír na koncertním křídle C. Bechstein D 282 v berlínském Sále Pierre Bouleze.

 

 

Fotografie @ Irène Zandel & Gregor Willmes

Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír I

CAvi-music Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír I

V rámci třísetletého výročí vzniku díla Dobře temperovaný klavír I od Johanna Sebastiana Bacha vzniká nahrávka tohoto monumentálního díla Schegajegh Nosratiové pocházející z Bochumi. Ona si neklade za cíl toto dílo umělecky dopracovat, přidat nějaký vlastní námět, pouze chce nechat hudbu mluvit samu za sebe. A toto se jí daří mimořádně dobře. Všechny zvuky jsou jemně zpracované a každé preludium a každá fuga se pod jejími prsty stávají mimořádnými uměleckými díly.

Nahrávka byla uskutečněna v dubnu roku 2021 v Sále Pierre Bouleze v Berlíně na koncertním křídle C. Bechstein D282.

Na webovou stránku