Reinhard Becker

„Ve zcela zvláštní intenzitě přenáší koncertní křídlo C. Bechstein D-282 nevědomou muzikálnost interpreta. Reaguje ještě na jemnosti v úhozu také tam, kde jiné nástroje dávno musejí kapitulovat.“

Reinhard Becker

 

Reinhard Becker studoval hudbu a hudební vědu. Jeho pianistické vzdělání získal u Hanse Kanna (Vídeň) a Naoyuki Tanedy (Karlsruhe) a tento základ doplnil studiem u Hanse Leygrafa a Güntera Reinholda. Od roku 1981 má Reinhard Becker profesuru pro klavír na Státní vysoké škole pro hudbu v Trossingenu. Od roku 2001 do roku 2014 kromě toho řídil oddělení pro klávesové nástroje, kytaru a harfu. Na Hudební akademii Villingen-Schwenningen vede od roku 2005 třídu před vstupem na vysokou školu. V únoru 2012 byl zvolen uměleckým vedoucím sobotních koncertů spolku Geistige Nothilfe Königsfeld. Koncertní cesty zavedly Reinharda Beckera mimo jiné do Brazílie, Finska, Gruzie, Řecka, Itálie, Kuvajtu, Švýcarska, Singapuru a do Spojených států.

Těžištěm v jeho repertoáru jsou díla Haydna, Beethovena, Schumanna, Liszta a Debussyho. Interpretaci Beethovena poskytly novou orientaci jeho výzkumy a v roce 2014 vedly k počátku LIVING URTEXT, moderní edici veškerých klavírních sonát Beethovena u „inter-note“ hudby na přání. Vedle stálého rozšiřování standardního repertoáru náleží Beckerův zájem také obzvláště nejnovějšímu vývoji klavírní kompozice. Reinhard Becker nahrával pro rozhlas, televizi a CD. Své první nahrávky uskutečnil jako šestnáctiletý s díly Johanna Sebastiana Bacha pro televizi (SDR). V poslední době vyšly nahrávky s díly Liszta a Haydna (Maple Grove Music Productions).

Foto © Addicks

Reinhard Becker hraje díla od Josepha Haydna

Reinhard Becker hraje díla od Josepha Haydna

Asi to byla poslední nahrávka, kterou Reinhard Becker nahrál na koncertním křídle C. Bechstein EN Vysoké školy pro hudbu v Trossingenu. Neboť v létě roku 2011 dostala vysoká škola nový, velmi barevně bohaté a zvučné koncertní křídlo C. Bechstein D 282. Becker ale v této nahrávce z roku 2009 ukazuje, že bylo možno díla Josepha Haydna důvtipně a s vynikající přesností interpretovat již také na předchozím modelu křídla D. Becker pro kanadskou značku Maple Grove (RB 11005) nahrál mimo jiné sonáty č. 33 a 59 až 61 stejně jako Andante con Variazioni v f-moll, a z nahrávky je patrné, že žák mimo jiné Hanse Kanna a Hanse Leygrafa – dnes sám nanejvýše úspěšný klavírní pedagog – se již dlouho tímto skladatelem zabýval. Interpretace působí absolutně přirozeně, nic proto není přehnané, a přesto je vše vzorně vyjádřeno. „Zpěv a mluva“ Haydnovy hudby je v těchto interpretacích optimálně znázorněna. Reinhard Becker má co říci.