28.06.2021

Německý velvyslanec navštívil továrnu C. Bechstein Europe v Hradci Králové

Dr. Christoph Israng byl hostem v místě výroby nástrojů značky W. Hoffmann.

Německý velvyslanec Dr. Christoph Israng při návštěvě firmy C. Bechstein Europe

24. června 2021
V rámci své regionální cesty navštívil Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, výrobní závod produkující klavíry a pianina značky W. Hoffmann v českém univerzitním městě.

Hradec Králové je tradičním místem produkce klavírů a pianin. Klavírnické řemeslo je součástí tohoto vysoce muzikálního regionu již více než sto let. Základ pro dnešní výrobu C. Bechstein Europe byl vytvořen v roce 2006, kdy německá společnost C. Bechstein Pianofortefabrik AG Berlin převzala většinu podílů na tehdejší produkci Bohemia Piano. V polovině roku 2007 došlo ke kompletnímu převzetí všech podílů. V roce 2007 došlo v Hradci Králové ke sloučení samostatných poboček Bohemia Piano, Hradce Králové pro stavbu klavírů a Jihlavy (Iglau), pro výrobu pianin. S touto, nyní do jednoho místa zkoncentrovanou produkcí klavírů a pianin, začal C. Bechstein výrobní prostory plánovitě rozšiřovat a modernizovat. Nejprve byly pronajaty a kompletně přestavěny další haly pro zajištění moderní a vysoce kvalitní výroby.

Zpráva německého velvyslanectví v Praze o regionální cestě (německy)

Německý velvyslanec Israng navštívil dne 24. června region Hradec Králové

Velvyslanec Christoph Israng navštívil dne 24. června Královéhradecký kraj. Setkal se mimo jiné s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem Martinem Červíčkem a primátorem Hradce Králové, panem Alexandrem Hrabálkem.

Velvyslanec Christoph Israng navštívil dne 24. června Královéhradecký kraj. Jeho cesty do regionů České republiky představují důležitou součást diplomatické práce s cílem navázat a udržovat dobré bilaterální kontakty na všech úrovních. Důležitým tématem této regionální cesty byly politické, ekonomické a kulturní vztahy regionu s Německem. Jednalo se o poslední regionální cestu před koncem jeho služebního působení v České republice.

Na začátku své cesty velvyslanec Israng hovořil se zástupci předsedy Katedry německého jazyka a literatury na Univerzitě v Hradci Králové, s cílem informovat se o zájmu výuky německého jazyka v regionu. Poté navštívil výrobce klavírů, firmu C. Bechstein Europe.

Velvyslanec Israng jednal se zástupci regionů o politických a dvoustranných otázkách. Jednalo se o hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Martina Červíčka, a pana Alexandra Hrabálka, primátora Hradce Králové.

V druhé části své regionální cesty navštívil pan Israng památník bývalé synagogy v Trutnově, kde položil věnec na památku obětí holocaustu.

Nakonec navštívil zaměstnance projektu Veselý Výlet v Temném Dole, kde se seznámil s historií bývalých německých obyvatel východních Krkonoš, a s úkoly sdružení, kterými je obnova a realizace kulturních „relikvií“ z minulosti.