11.03.2022

Hudba jako prostředek k vyjádření solidarity a lidskosti

Dojemný charitativní koncert pro mír v berlínském Pamětním kostele císaře Viléma.

Dne 11. března 2022 odehrál mezinárodně uznávaný houslista Daniel Hope, který žije v Berlíně, v berlínském Pamětním kostele císaře Viléma benefiční koncert pro mír, jehož výtěžek bude poskytnut ve prospěch charitativní organizace akce „Německo pomáhá“. Doprovázel jej ukrajinský klavírista Alexej Botvinov. Herec Sebastian Koch v pauzách mezi hudebními skladbami recitoval texty Ericha Frieda, Rora Wolfa aj. Záštitu nad tímto hudebním večerem převzal Joachim Gauck, bývalý prezident Spolkové republiky Německo, který na začátku akce pronesl proslov.

V rámci hudebního programu zazněla díla ukrajinských skladatelů Valentina Silvestrova a Myroslawa Skoryka a také vybrané skladby Ludwiga van Beethovena a Frédérica Chopina a dalších skladatelů. Zvláště dojemné: Skladatel Valentin Silvestrov byl koncertu přítomen osobně! Pouze několik dní před touto událostí uprchl tento 84letý muž pěšky z Kyjeva do Německa. Valentin Silvestrov vystoupil s dojemným proslovem. Poté usedl ke klavíru a spontánně zahrál melodii, která jej napadla při útěku z Ukrajiny

Na závěr večera pronesla modlitbu za mír pro Ukrajinu Ulrike Trautweinová, předsedkyně správní rady Nadace Pamětního kostela císaře Viléma.

Velké poděkování patří všem, kteří se o tento koncert zasloužili, a samozřejmě také posluchačům v Pamětním kostele císaře Viléma. Výtěžek z prodeje vstupenek bude použit výhradně na pomoc lidem v nouzi. Centrum C. Společnost Bechstein souběžně poukazuje dalších 200 000 eur na akci „Německo pomáhá“.

(Valentin Silvestrov, Daniel Hope, Alexey Botvinov)