Wilhelm Furtwängler

„Bechstein je jistě jeden z nejlepších klavírů, které se v současnosti vyrábějí a které se vyznačují především ušlechtilou plností zvuku, sladkou a přesto vznešenou.“

Wilhelm Furtwängler

 

Wilhelm Furtwängler, narozený v roce 1886 v Berlíně, se stal v roce 1920 následovníkem Richarda Strausse coby dirigent orchestru berlínské Státní opery. Dva roky později nahradil Arthura Nikische jako vedoucí Berlínských filharmoniků a orchestru Gewandhaus Lipsko. Aby si v roce 1928 k Berlínským filharmonikům jako doplněk mohl převzít Vídeňské filharmoniky, vzdal se Furtwängler vedení orchestru Gewandhaus. Tři roky později měl společně s Arturo Toscaninim na starost celkové vedení Bayreutských hudebních slavností. Když Wilhelma Furtwänglera spojenecká kontrolní rada v roce 1945 kvůli jeho spolupráci s národně-socialistickým režimem zbavila jeho úřadů, přesídlil do Clarensu u Ženevského jezera. Rok nato byl vůči němu vznešených obvinění zproštěn a opět byl pověřen vedením Berlínských filharmoniků. V roce 1951 zahájil Beethovenovou Devátou symfonií první Bayreuthské hudební slavnosti po druhé světové válce. Wilhelm Furtwängler zemřel dne 30. listopadu 1954 v Baden-Badenu. Furtwängler se objevoval také jako skladatel a jako pianista, po dobu svého života byl spojen se značkou Bechstein a sám vlastnil křídlo Bechstein.

Fotografie: C. © Bechstein Archiv