"Bylo mi potěšením hrát na tomto skvělém, důkladném a současně jemném nástroji Bechstein.“"

Tomislav Baynov

 

Tomislav Nedelkovic Baynov, narozený v roce 1958 v Sofii, vyhrál v šesti letech první cenu při národní klavírní soutěži v Provadii v Bulharsku. Po absolvování hudebního gymnázia v Sofii studoval Baynov dále u Neuhausova žáka Konstantina Ganeva a u Julie Ganevové na Vysoké hudební škole v Sofii. V roce 1981 opustil Baynov nezákonně svoji vlast směrem do Vídně a Paříže, aby mohl svobodně uskutečňovat své umělecké představy. V následujících letech následovala četná koncertní vystoupení v různých západních zemích. Takto hostoval v době mezi lety 1981 až 1986 jako sólista 29x v Západoberlínské filharmonii. V roce1998 byl Tomislav Baynov ustanoven do funkce profesora na Státní hudební vysoké škole v Trossingenu.

Již v roce 1989 založil Tomislav Baynov soubor Baynov-Piano-Ensemble, který se věnuje málo hraným skladbám pro více pianin. Je prezidentem „Mezinárodní klavírní soutěže šestiručně“. Tomislav Baynov je zakladatelem „Spolku pro podporu víceručné klavírní hry“. Od Baynova je k dispozici 20 nahraných CD a též rozhlasové a televizní nahrávky. „Bylo mi potěšením hrát na tomto skvělém, důkladném a současně jemném nástroji Bechstein“, poznamenal po jednom svém koncertu.