Sofja Gülbadamova

Sofja Gülbadamova se narodila v Moskvě (Rusko). Její hudební vzdělávání započalo na světově známé Gnessinově speciální hudební škole pro vysoce nadané děti ve třídě Michaila Chochlova. Ve svém studiu pokračovala u výjimečného amerického pianisty profesora Jamese Tocca na Hudební vysoké škole v Lübecku, později studovala u profesora Jacquese Rouviera (CNSMD – Národní konzervatoř hudby a tance v Paříži) a na legendární škole Ecole Normale de Cortot v Paříži mimo jiné u Guigla Katsaravy a Davida Livelyho.

Sofja Gülbadamova patří k nejvýznamnějším hudebníkům její generace. Nositelka cen a vítězka mnohých soutěží v USA, Francii, Španělsku, Rusku, Německu a Belgii vyhrála v roce 2008 hned dvě mezinárodní klavírní soutěže ve Francii: Concours International pour piano v Aix-en-Provence a též 6. mezinárodní klavírní soutěž Francise Poulence, kde jí mimo 1. ceny byla dodatečně přiznána ještě speciální cena za nejlepší interpretaci Poulencových skladeb. V červenci roku 2010 získala cenu Grand Prix na Mezinárodní klavírní soutěži Rosaria Marciana ve Vídni.

K vrcholům její kariéry patří kromě jiného její vystoupení ve Švédsku se Symfonickým orchestrem v Norrköpingu pod vedením Michaila Jurowského, s Národním filharmonickým orchestrem Ruska pod vedením Emmanuela Plassona na Mezinárodním festivalu v Colmaru (Francie), se Symfonickým orchestrem ve Wuppertalu (Německo) pod vedením Dmitrije Jurowského a Marca Piolleta, ve Velkém sále Filharmonie v Petrohradě a rovněž vystoupení ve Vídni, Paříži, Budapešti, Washingtonu D.C. (USA), Londýně, v Koncertním domě v Berlíně.

Sofja Gülbadamova hostovala na renomovaných festivalech jako je Hudební festival ve Šlesvicku-Holštýnsku, Festival v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Hudební festival v Rheingau, Zámecké slavnosti v Ludwigsburgu, Mezinárodní festival Sine Nomine v Lausanne, Mezinárodní slavnostní hudební týdny v Lucernu (Švýcarsko) a další.

V roce 2017 byla Sofja Gülbadamova jmenována uměleckou vedoucí Mezinárodního Brahmsova festivalu v Mürzzuschlagu (Rakousko).

Fotografie: © Gregor Willmes

Více informací