Senka Brankovicová absolvovala své studium na Mozarteu v Salcburku a na Univerzitě pro hudbu ve Vídni, kde byli jejími učiteli Hans Leygraf, Hans Petermandl a Heinz Medjimorec. Studovala kromě toho písňový doprovod u Davida Lutze na Univerzitě pro hudbu ve Vídni a navštěvovala mistrovské kurzy Borise Blocha a Helmuta Deutsche. Je nositelkou cen mnohých soutěží, mimo jiné Mezinárodní Brahmsovy soutěže v Pörtschachu. Společně s barytonistou Alexandrem Puhrerem se stala nositelkou ceny na Mezinárodní soutěži pro písňové umění ve Stuttgartu.

Rozsáhlou koncertní činnost prováděla Senka Brankovicová jako sólistka, komorní hudebnice a písňový doprovod ve vedoucích koncertních domech světa. Jako nanejvýše vášnivá komorní hudebnice a písňový doprovod se stala Senka Brankovicová mezitím žádanou partnerkou mnohých renomovaných umělců, jako je např. Alban Beikircher (housle), Josef Hell (Vídeňští filharmonici, housle), Alexander Puhrer (baryton), Anna Maria Pammerová (soprán), komorní pěvkyně Gabriele Sima (mezzosoprán), Tanja Becker-Benderová (housle). Přáním pianistky je tvorba programů, které spojují hudbu a četbu. V této souvislosti pracovala Senka Brankovicová již úspěšně se známými herci jako jsou Peter Matic, Julia Sternbergerová nebo Klausjürgen Wussow.

V roce 2015 debutovala v sérii klavírních večerů C. Bechstein s poctou na pianistku Ellen Epsteinovou.

Fotografie: © Christian Martin

Více k Sence Brankovicové