Patrick Hemmerlé

Patrick Hemmerlé je francouzský pianista žijící v Cambridge.

Zajímá se především o hudbu velkých rakouských a německých skladatelů, hlavně Bacha, Beethovena, Schumanna a Schuberta. Patrick vytvořil formát dvojího koncertu, který mu umožnuje vyjádřit hodnotu Bachových Golbergových variací a Beethovenových Diabelliho variací, posledních tří sonát od Schuberta a Beethovena, nebo 48 preludií a fug od Bacha.

Část svého času věnuje skladatelům, kteří stále zůstávají poměrně neznámými, a pravidelně zahrnuje do svých koncertních programů díla Nováka, Franka Martina, Marice Emmanuela a mnoha jiných.

Patrick vydal 3 CD. První s názvem Variations on Schumann je věnována Schumannovu dílu Téma a variace a dílu Nováka a Brahmse. Druhé CD představuje Novákovo dílo Pan, jedno z nejvýznamnějších děl české klavírní literatury, zřídkakdy poslouchané v západních zemích. Patrick zahájil spolupráci s francouzskou značkou Melism, pro kterou nahrál album sólových klavírních děl od Roger-Ducasseho. Jeho dalšími projekty jsou Bachův Dobře temperovaný klavír a Sonatina od Maurice Emmanuela.

Patrick též dává hudební kurzy a také koncertní kurzy, při kterých se o dílech diskutuje a rovněž se skladby hrají. Dával mistrovské kurzy v Anglii a ve Francii. Vzdělával se v Paříži, kde studoval na Konzervatoři (CRR) s Billy Eidim a kde získal první cenu v roce 2002. Poté pokračoval ve svých studiích dále tím, že absolvoval soukromé kurzy s Nadine Wrightovou, Joaquinem Sorianem, Ventislavem Yankovem a Ericem Heidsieckem.

Patrick je držitelem cen z mezinárodních soutěží ve Valencii, Toledu, Grossetu, Epinalu a nedávno ze soutěže CFRPM v Paříži. Obdržel ceny za nejlepší interpretace děl Chopina, Albenize, Beethovena (koncertní cena), Nováka, Franka Martina a Česnokova.

Fotografie: © Felix Ardanaz

Roger Ducasse: Piano Works

Roger Ducasse: Piano Works

V neposlední řadě uveďme nejnovější CD od Patricka Hemmerlého: Patrick Hemmerlé: Jean Jules Roger-Ducasse, klavírní skladby. Skvělý pianista objevil Rogera Ducasseho, tohoto favorita časného dvacátého století a dnes jen zřídka hraného skladatele, a měl ho rád. Značka Melism oslavuje zapomenutého Francouze na Hemmerléově novém albu s jeho klavírními skladbami, nahraném na nástroji Bechstein. „Doufám, že někdy najde místo v srdci lidí. A budu potěšen, když toto album může být krokem k většímu uznání jeho hudby.“

Na webovou stránku umělce