Masako Ohtaová

"Moje sólové CD s názvem „Poetry Album“ u značky Winter&Winter bylo nahráno na koncertním křídle Bechstein. Skvělý výraz, od teplých jasných zvuků až po jemnou tichou hru … toto křídlo má charakter! Báječný poetický společník na cestě světem pocitů … velice mne inspiruje a činí mne šťastnou."

Masako Ohtaová

 

Z Tokia pocházející pianistka a koncertní umělkyně Masako Ohtaová je – jak v případě sólové, tak také komorní hudby – na svých cestách velmi aktivní v oblasti klasické a Nové hudby stejně jako v improvizaci, živém doprovodu němých filmů s improvizací a také při zhudebnění filmů a skládání divadelní hudby.

Své klavírní vzdělání absolvovala na hudební univerzitě Toho Gakuen School of Music v Tokiu a na Vysoké škole (Univerzitě) umění v Berlíně u Ericha Andrease a György Seböka. Kromě toho navštěvovala mistrovské kurzy u Andráse Schiffa a György Kurtága.

Její intenzivní práce s poezií, zvukem a hudbou z Japonska, Evropy a dalších kulturních oblastí přináší čilou spolupráci s herci/herečkami, tanečníky/tanečnicemi, básníky/básnířkami, výtvarnými umělci/umělkyněmi a světoznámými hudebníky/hudebnicemi. Vytváří vlastní a účastní se kolektivních tanečních a divadelních představení stejně jako mezikulturních a mezidisciplinárních projektů, a též koncipuje a pořádá vlastní koncertní série.

Práce Masako Ohtaové je v četných rozhlasových produkcích, mimo jiné v Bavorském rozhlase, Hesenském rozhlase, Jihozápadním rozhlase a ve stanici RIAS Berlín spojena s hudbou mimo jiné Mozarta, Debussyho, Davida Monrada Johansena, Bruno Maderny nebo Karla Bohrmanna.

Jako diplomovaná klavírní pedagožka vyučuje a dává mistrovské kurzy ve hře na klavír a v oblasti komorní hudby. V celistvém duchu spojuje ve své výuce klavírní hru s tai-či a japonskou kaligrafií. Žije a pracuje od roku 1985 v Německu, nejprve v Berlíně a od roku 1988 v Mnichově.

Fotografie: © Winter&Winter

Více o Masako Ohtaové