Jan Schultsz

Jan Schultsz (ročník 1965) je jedním z předních pianistů a dirigentů naší doby a vyučuje na Vysoké škole pro hudbu v Basileji. Jan Schultsz se narodil v roce 1965 v Amsterodamu. Ve čtyřech letech dostal první klavírní výuku a v deseti letech výuku na lesní roh. Později studoval oba nástroje v Amsterodamu a Basileji. Jako pianista koncertoval se zpěváky a instrumentalisty v mnohých zemích Evropy a v roce 1996 poprvé v Carnegie Hall v New Yorku; jako sólista vystupoval s basilejskými orchestry a různými komorními orchestry. Kromě toho řídil třídu písní a oratorií na Brucknerově konzervatoři v Linci. Nyní vyučuje na Vysoké škole pro hudbu v Basileji.

Své vzdělání jako kapelník absolvoval Jan Schultsz v letech 1991 až 1995 v Basileji, Bernu a Curychu u Horsta Steina, Manfreda Honecka, Wilfrieda Boettchera a Ralfa Weikerta. Kromě toho se účastnil mnohých dirigentských kurzů (mimo jiné u Jormy Panuly) a studoval na Petrohradské konzervatoři. Je vítězem mnohých cen a stipendií.

Jan Schultsz řídil mnoho orchestrů Evropy jako hostující dirigent, například Orchestr Tonhalle v Curychu, orchestr Mozartea v Salcburku nebo Orchestre de Chambre v Neuchâtelu, se kterým je od roku 1999 spojen jako hudební vedoucí. Přitom měl stále mnoho úspěchů při práci s mládežnickými a konzervatorními orchestry. V Norske Opera v Oslu měl angažmá jako kapelník a byl rovněž činný jako operní dirigent v Maďarské státní opeře v Budapešti. O operní festival ve Sv. Mořici se od roku 2000 stará jako dirigent a umělecký vedoucí.

Jan Schultsz spoluúčinkoval v mnohých rozhlasových a televizních produkcích a nahrál mnoho CD. Nahrávka „Krásná mlynářka“ Franze Schuberta s tenoristou Wernerem Gürou byla vyznamenána cenou "Diapasson d'or". Toto CD stejně jako jeho Schumannovo CD s díly „Láska básníkova“ a „Kruh písní“ – rovněž po boku Wernera Güry – jsou nahrána na křídle C. Bechstein. Od svého dětství je Schultsz úzce spojen se značkou Bechstein.

Foto © Ismael Lorenzo

Jan Schultsz zpívá na nástroji Bechstein

Jan Schultsz zpívá na nástroji Bechstein

Na obálce CD je jeho jméno napsáno menšími písmeny než jméno tenoristy. Proč vlastně? Měli bychom si pouze představit, jak by to znělo, kdyby Werner Güra „Krásnou mlynářku“ od Schuberta zpíval sólově. Asi bychom poměrně rychle pochopili, že pianista je v Schubertových písňových cyklech nepostradatelný.

Jan Schultsz, který se těšil jako hráč na lesní roh, pianista a dirigent výslovně mnohostrannému vzdělání, je Werneru Gürovi v této nahrávce pro značku Harmonia mundi z roku 1999 vysoce kompetentním partnerem. „Nese“ zpěváka na rukou, připravuje nálady, komentuje v mezihrách a dohrávkách. Jak Güra sám tak také Schultsz nestupňuje výraz, nýbrž nechává hudbu přirozeně plynout. U Schultsze je Schubert v citlivých rukách. Kurt Malisch to ve své rezenci pro „Klassik heute“ vyjádřil takto: „Zcela podstatný příspěvek k vynikající hudební úrovni této nahrávky poskytuje pianista Jan Schultsz. S jemným citem řeší nejdůležitější a nejchoulostivější úkol hudebního doprovodu: být slyšitelný, aniž by musel být hlasitý, ukázat přítomnost, aniž by se stal dotěrným.“

Nejenom jasný, zpěvný, lehce zvonivý zvuk křídla Bechstein dává této nahrávce zcela zvláštní charakter.

Stejnorodé duo s nástrojem Bechstein

Stejnorodé duo s nástrojem Bechstein

„Werneru Gürovi a Janu Schultszovi se zde daří znamenitá nahrávka asi nejvýznamnějších písňových cyklů Schumanna“, bylo možno číst v časopise Stereoplay o této nahrávce. A skutečně – právě interpretace „Lásky básníkovy“ se bezpochyby těší referenčnímu charakteru: tenorista Werner Güra a Jan Schultsz na nástroji Bechstein se přesvědčivě vypořádávají se dvěma stranami v Schumannových písních od Heineho o nešťastné lásce: s kolísáním mezi emocionálním zasažením a zčásti jemnou, zčásti také trpkou ironií.

Neméně působivě se duu daří Kruh písní: při Eichendorffových zhudebněních se obejdou motivy romantiky (samota, cizost, nešťastná láska, les, měsíc atd.) bez Heineho ironických zlomů. A z interpretací duo Güra/Schultsz je možno pozorovat, že tito ve srovnání s již přesvědčivými interpretacemi na debutovém CD s písněmi Schuberta ještě získali na hloubce.

Jan Schultsz bei Bechstein

Na webovou stránku Jana Schultsze