Klavírní rádce

Prostřednictvím našeho poradce najdete optimální klavír nebo pianino.

Výroba křídel C. Bechstein

Proč zní křídlo C. Bechstein tak fantasticky? Zde prozradíme několik tajemství výroby klavíru a poskytneme pohled do zvlášností továren C. Bechstein.

Křídla & pianina C. Bechstein: jejich zvuk je legendární

Zvuk nástrojů C. Bechstein je legendární a nesrovnatelný. Zvuk je hřejivý, barevný, lyrický a zpěvný a zároveň s nejvyšší jasností, zřetelností a čistotou. Nástroj C. Bechstein nabízí nevyčerpatelnou výrazovou rozmanitost, je výborně vhodný pro sólovou hru stejně jako pro společnou hru v oblasti komorní hudby. Díky typické jasnosti a čistotě tónu nástroje C. Bechstein je výstavba kompozice prostorová.

Zářivá síla

Nosnost zvuku nástroje C. Bechstein sahá od nejjemnějších pianissimo kantilén až po nejmocnější fortissimo, zvuk září a neustále se řine s rozlehlostí a vznešeností, vše spočívá v prstech pianisty, podle úhozu a uměleckého záměru. Se svojí zářivou silou mají koncertní křídla C. Bechstein největší dynamickou a orchestrální šířku pásma stejně jako schopnost se uplatnit.

Odkud pochází tato dokonalost?

Nesrovnatelné zvukové spektrum má důvod v hluboké filozofii klavírnictví firmy C. Bechstein. Klavírničtí mistři a specialisté v nejrůznějších oblastech firmy C. Bechstein využívají u každého výrobního kroku dlouhodobé, hluboké znalosti, nic není přenecháno náhodě. Doprovoďte nás do tajemného světa a velkého umění výroby klavírů u firmy C. Bechstein.

Rezonanční deska

Duše nástroje. Používáme obzvláště pečlivě vybrané rezonanční dřevo z nejkvalitnějšího horského smrku, který pomalu vyrůstá v polohách nad 1000 metrů nadmořské výšky. Svisle („stojící“) probíhající letokruhy leží na rezonanční desce úzce vedle sebe. Dřevo je pečlivě kontrolováno a poté podle tradičního přirozeného sušení velmi pomalu a šetrně sušeno v našich klimatizačních komorách. Díky procesu klížení rezonanční desky s žebry a pozdějšího ztenčení („zaříznutí“) žeber na jejich koncích se vytvoří dobře odměřené napětí. Sama rezonanční deska je na okraji rovněž lehce ztenčena, aby se dále zvýšila schopnost chvění.

Žebra rezonanční desky

Žebra z kvalitního zvukového dřeva z horského smrku slouží ke stabilizaci desky vůči tlaku strun a rovněž k přenesení vibrace strun od kobylky po celé rezonanční desce. Žebra jsou na koncích ztenčena a důkladně zabudována do rámu (viz bod 4). Zklížením žeber s deskou vznikne dobré napětí, které optimalizuje chování desky při chvění. Tradiční použití takzvaného hlavního žebra u nástrojů C. Bechstein zaručuje pružné pnutí desky na jeho okraji v basové oblasti.

Kobylka rezonanční desky

Systém žeber a rezonanční desky nástrojů C. Bechstein je opět podpořen kobylkou – spojem mezi strunami a rezonanční deskou. Vibrace strun jsou přes kobylku dále vedeny beze ztráty do rezonanční desky. Díky speciálním výrobním technikám firmy C. Bechstein podporují kobylky vibrace rezonanční desky. Kobylka křídla C. Bechstein se skládá z vertikálně klížených vrstev dřeva z evropského javoru. Druhá kobylka – to jest kontaktní plocha se zvukovou strunou – je z masivního habrového dřeva.

Uložení rezonanční desky – rám

Vodorovně probíhající vrstvy rámu z masivního dřeva lesního buku a mahagonu tvoří okraj kostry a zvyšují přenos vibrací. Deska zklížená se žebry a kobylkou se může během stanovené doby zrání vyvíjet a poté, jakmile dosáhla požadovaného stupně napětí a klenutí, je naklížena do lože rezonanční desky. Lože rezonanční desky, rám, je podle požadovaného klenutí desky přizpůsobeno tak, že je klenutí rezonanční desky optimálně podporováno. Také tento nákladný pracovní postup podporuje vibrace desky.

Masivní ovinutí kostry

Vnější ovinutí se skládá ze silných vodorovných a svislých bukových vrstev, které byly sklíženy do jejich stabilního tvaru. Tyto vybrané druhy tvrdého dřeva zaručují vysokou stabilitu a optimální ohraničení desky.

Vzpěry

Vzpěry jsou masivní příčky pod křídlem, které stabilizují kostru. Borovicové dřevo pro vzpěry je zvlášt vybíráno. U firmy C. Bechstein jsou vzpěry s rámem pevně spojeny čepovými spoji a dodatečně zajištěny masivními dřevěnými hmoždinkami. Vzpěry se většinou sbíhají na jednom místě čela, kde jsou pomocí železného spoje udržovány v poloze a přímo se opírají proti litinovému rámu. Takto se uzavírá koloběh energie uvnitř zvukového tělesa.

Litinový rám

Litinový rám má podstatný vliv na zvuk. Litinové rámy pro nástroje C. Bechstein jsou odlévány v nákladném postupu pomocí pískové formy, nikoliv v cenově levnějším vakuovém postupu. Speciální umělý písek umožňuje dobře dodržet rozměry litinového rámu a optimální profil průřezů. Pro naše pianina a křídla používáme pouze rámy s vysokými časy průběhu zvuku. Litinový rám je pomocí kovových spojů smontovám se vzpěrami, aby se uzavřel koloběh síly a energie.

Diskantový rezonátor

V oblasti diskantu u křídel C. Bechstein model B, C a D mohou být napětí litinového rámu a rámu sladěna pomocí kovového rezonátoru. Takto může být jemně nastaveno napětí rezonanční desky v oblasti diskantu.

Zvukové těleso

Zvukové těleso definuje firma C. Bechstein jako jednotu skládající se z kostry (pevná páteř křídla, skládající se z rámu, vzpěr, čela a stěny), rezonanční desky, litinového rámu a zvukových strun. Po sklížení se rám a stěna skladují přes půl roku. Tím se pomalu vyrovnají napětí vzniklá klížením. Tuto dobu zrání absolvují u firmy C. Bechstein všechny nástroje. Po sklížení rámu s čelem a vzpěrami a po oklížení s ovinutím se nakonec rezonanční deska přesně zabuduje a zaklíží a tím stabilně upevní.

Napětí a trvanlivost

Všechny díly zvukového tělesa nástroje C. Bechstein jsou pod kontrolou vystaveny napětí, aby podpořily rezonanční desku ve své vibrační schopnosti. Rezonanční deska nástroje C. Bechstein se u okraje trochu tvaruje. Mezery pro žebra, též nazývané kapsy, jsou prováděny co nejpřesněji pomocí moderní CNC techniky, toto zaručuje zachování vibrační energie v systému zvukového tělesa. Naše výrobní technika, výběr dřeva a doby zrání v rámci výroby zaručují, že toto jemně odměřené napětí zůstane zachováno po celá desetiletí.

Klavíry a pianina v Hradci Králové

V C. Bechstein Centru Hradec Králové