Nové koncertní křídlo C. Bechstein pro Drážďany

Pro otevření centra firmy C. Bechstein v DRÁŽĎANSKÉM PIANO SALONU obohatí výstavu nové koncertní křídlo D282. Křídlo bylo vybráno v novém koncertním sále Kulturního paláce, aby byly využity optimální zvukové poměry. Volbu provedl prof. Peter Rösel, jeden z nejvýznamnějších pianistů současnosti.

Je to pravděpodobně neopakovatelná událost v novém koncertním sále Drážďanské filharmonie v Kulturním paláci: hned tři koncertní křídla C. Bechstein D 282, 282 cm dlouhá a každé 540 kg těžké, stojí na jevišti. Společnost C. Bechstein Pianofortefabrik AG, jeden z celosvětově nejrenomovanějších výrobců pianin a křídel, jehož nástroje stojí v mnohých velkých koncertních sálech jako je Berlínská filharmonie nebo Koncertní dům Berlín a je možné je nalézt na všech kontinentech, speciálně přepravila za účelem této volby tyto tři „těžké váhy“ z továrny v Seifhennersdorfu do Drážďan do Kulturního paláce.

Montáž třech koncertních křídel na jevišti probíhala plynule, profesionálně a bez problémů. Následně má koncertní technik firmy C. Bechstein Torben Garlin za úkol během přibližně půlhodiny všechna tři křídla po přepravě zkontrolovat a provést poslední drobné zvukové a herně technické úpravy. Toto zkušený klavírník a koncertní technik bravurně zvládne.

Pro výběr koncertního křídla pro nové centrum firmy C. Bechstein v DRÁŽĎANSKÉM PIANO SALONU se Bertovi Kirstenovi podařilo získat prof. Petera Rösela, pianistu a emeritního profesora na drážďanské Vysoké hudební škole a řádného člena Saské akademie umění. S pečlivostí a vysokou koncentrací zahraje prof. Rösel na třech nástrojích nejrůznější skladby a vyzkouší širokou dynamiku koncertních nástrojů od nejjemnějšího pianissima až do nejsilnějšího fortissima. Zdůrazní jemné rozdíly mezi třemi křídly v oblasti způsobu hry, dynamiky a zvukových barev a tím si vytvoří základ pro svoji volbu. Protože všechna tři křídla mají vynikající herní a zvukové vlastnosti, není pro prof. Rösela snadné učinit výběr. V prvním kroku vyloučí jeden nástroj a po opětovném několikanásobném zahrání se rozhodne pro křídlo, které bude v budoucnu svojí zvukovou vyzařovací silou okouzlovat hosty v centru firmy C. Bechstein v DRÁŽĎANSKÉM PIANO SALONU.

„Volba pro mne opravdu nebyla snadná“, sdělil prof. Peter Rösel Bertovi Kirstenovi po svém rozhodnutí. „Kvalita všech tří nástrojů je na nejvyšší úrovni a jedná se skutečně pouze o maličkosti, ve kterých se křídla liší. Nakonec jsem se rozhodl pro křídlo zcela vpravo, protože jsem zde měl pocit, že jsem na tomto nástroji našel nejlepší herní vlastnosti.“

Stručný osobní profil Petera Rösela

Peter Rösel se narodil v Drážďanech, v šesti letech získal svoji první klavírní výuku. Ukončil pětileté studium na moskevské Čajkovského konzervatoři u Dmitrije Baškirova a Lva Oborina a stal se prvním německým držitelem ceny Čajkovského soutěže v Moskvě a klavírní soutěže v Montrealu. Dosud ho jeho koncerty zavedly do 40 zemí na všech pěti kontinentech.

DRÁŽĎANSKÝ PIANO SALON se stane centrem firmy C. Bechstein

Volba koncertního křídla v Kulturním paláci a doplnění výstavy v paláci Cosel nástrojem špičkové třídy jsou úvodem pro přípravu otevření nového centra firmy C. Bechstein v Drážďanech, které najde svůj domov v DRÁŽĎANSKÉM PIANO SALONU.

Nyní s Drážďany celkem 15 německých center firmy C. Bechstein nabízí jako odborná síť po celém Německu od Hamburku po Mnichov a od Kolína nad Rýnem po Drážďany velký výběr vynikajících křídel a pianin v dokonalé prezentaci pro zákazníky. Každé centrum je díky velkému počtu vystavovaných nástrojů schopno v rámci odborného poradenství reagovat na přání a individuální situaci zákazníků. Centra firmy C. Bechstein jsou rovněž odbornými, uznávanými a ochotnými partnery ohledně ladění klavírů, restaurování křídel a pianin a jiných servisních otázek.

Koncertní křídlo D 282 vybírané pro DRÁŽĎANSKÝ PIANO SALON bylo vyvinuto klavírními mistry a inženýry firmy C. Bechstein Pianofortefabrik v úzkém dialogu s pianisty z celého světa a svými vynikajícími zvukovými a herními vlastnostmi již dobylo mnoho velkých a mezinárodních koncertních domů. Takový nástroj vzniká v továrně v Seifhennersdorfu za zhruba 500 pracovních hodin v časovém období 15 měsíců za účasti nejrůznějších řemeslnických oborů.

Děkujeme André Henschkemu za jeho znamenitou podporu při zachycení působivých momentů ve formě fotografií.