14.06.2024

C. Bechstein Europe získává certifikát ISO 50001

Společnost C. Bechstein Europe v České republice je od nynějška certifikována ISO 50001 pro výrobu klavírů a pianin. To znamená, že splňuje normu pro systém energetického managementu s plánováním energetických procesů, energetických cílů a detailním zaznamenáváním energetických toků.

C. Bechstein Europe získává certifikát ISO 50001

V době, kdy udržitelnost a energetická účinnost stojí v popředí zájmu společnosti, je stále důležitější, aby firmy nakládaly s přírodními zdroji zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí a využívaly je co nejefektivněji. Zavedení systému energetického managementu nabízí firmám mnoho výhod. Například spotřeba energií se neustále zaznamenává a sleduje s cílem aktivního zlepšování hodnot a tak se společnosti stávají méně závislými na nákupu energií.

Společnost C. Bechstein Europe v České republice je od nynějška certifikována ISO 50001 pro výrobu klavírů a pianin. To znamená, že splňuje normu pro systém energetického managementu s plánováním energetických procesů, energetických cílů a detailním zaznamenáváním energetických toků. Certifikace je základem pro kontinuální snižování spotřeb a optimalizaci činností souvisejících s energiemi, jako je spotřeba vody, plynu a elektřiny v naší výrobě pianin a klavírů, a tím další významné snižování naší uhlíkové stopy.

Pro splnění certifikátu ISO 50001 bylo nutné provést analýzu a vyhodnocení systému energetického managementu C. Bechstein Europe s cílem odhalit slabá místa ve spotřebě energií ve firmě a tím eliminovat jejich plýtvání. Aby byl certifikovaný systém energetického managementu ISO 50001 zajištěn, budou prováděny roční kontroly a s výstupy bude firma dále aktivně pracovat. Tímto způsobem bude dlouhodobě zajištěna energeticky efektivní a ke zdrojům šetrná výroba.