Bachovská cesta

1. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé

Rok 2018 – 333 let od narození J. S. Bacha – nás inspiroval k založení nadačního fondu „Bachova akademie Dobřany“. Mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“ má být impulsem pro mladé, aby pochopili, že Bachova hudba dává široký tvůrčí prostor pro každého, kdo se do studia této hudební krásy má odvahu ponořit.

Soutěž se uskuteční v prostorách Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech.

Přihlášky je možné podávat v elektronické podobě na www.zus-dobrany.cz do 10. října 2019 (včetně).

POROTA: Konstantin Lifschitz (Ruská republika) koncertní pianista, Akademie Luzern, Bernhard Klapprott (Spolková republika Nemecko) cembalista, varhaník, dirigent, Akademie F. Liszt Výmar / Institut pro starou hudbu, Ema Jedlička Gogova (Makedonská republika) koncertní pianistka, ZUŠ Smetanova 8, Brno, Borbála Dobozy (Madarská republika) koncertní cembalistka, Akademie F. Liszt Budapešť, Anna Kašparová (Ceská republika/Italská republika) koncertní pianistka, varhanice, umělecká škola Randaberg, Univerzita Stavanger, Tomasz Ritter (Polská republika) koncertní klavírista, hammerklavír, cembalo, Petr Šefl (Ceská republika) cembalista, restaurátor historických nástrojů, člen ČHR a AHUV ČR

Foto: Hadanos / Wikipedia

Více informací