2. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé

Bachovská cesta | Jednokolová mezinárodní soutěž určená pro klavíristy do 18 let (včetně) | 4.–7. listopadu 2021

Informace