Rebecca Chaillotová

Rebecca Chaillotová začala hrát na klavír ve věku čtyř let a v sedmi letech poprvé vystoupila veřejně s koncertem od Haydna. Svoje dlouholeté vzdělání dokončila po vynikajících závěrečných zkouškách (diplomy) na „Conservatoires de Montpellier et Genève“ a rovněž na univerzitě v Bloomingtonu v Indianě. Poté vystupovala Rebecca Chaillotová v Evropě, na Antilách, v Severní a Jižní Americe jako sólistka a komorní hudebnice a byla uměleckou vedoucí asociace ‚Pro Musica‘/Drôme. Rebecca Chaillotová inspirovala několik skladatelů, z nichž jí Emile Naournoff věnoval passacaglii své sonáty. Komorní hudbu hrála mimo jiné s čellistou Alainem Meunierem na turné s humanitárním cílem Indickým oceánem. Později zorganizovala ve Victoria Halle v Ženevě koncert, aby se tím dostalo pomoci bolivijským dětem. V roce 2008 nahrála Rebecca Chaillotová Lisztův recitál mimo jiné se sonátou v h-moll na koncertním křídle C. Bechstein.

Rebecca Chaillotová hraje Liszta

Rebecca Chaillotová hraje Liszta

Franz Liszt je asi ten z velkých skladatelů, který byl nejtěsněji spojen s nástroji Carla Bechsteina. Takto Lisztův žák Hans von Bülow uvedl premiéru Lisztovy sonáty h-moll dne 22. ledna 1857 v Berlíně na křídle Carla Bechsteina. A ve svých posledních 18 letech života hrál Liszt téměř výlučně na nástrojích Bechstein. Není tedy s podivem, že také Rebecca Chaillotová si pro svoji výraznou a zvukově krásnou nahrávku Lisztovy sonáty h-moll, druhé balady, „Rêve d’amour“ a „Campanella“ (v pojetí Liszt-Busoni) vybrala koncertní křídlo C. Bechstein. Díla nahrála v listopadu 2007 pro značku „L’Heure Bleue“ v koncertním sále v Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku.

Více o umělkyni