Pavel Gililov

„Je to velmi krásný zářící zvuk! Velmi krásný nástroj, velice vyvážený, s mnohými možnostmi pro modulaci.“

Pavel Gililov

 

Pavel Gililov, narozený v roce 1950 na Ukrajině, je významný pianista a klavírní pedagog a rovněž umělecký vedoucí Mezinárodní Beethovenovy soutěže v Bonnu. Po svém studiu v Petrohradě byl Pavel Gililov prvním nositelem ceny Národní klavírní soutěže v Moskvě, Mezinárodní Chopinovy soutěže ve Varšavě a Mezinárodní Viottiho klavírní soutěže ve Vercelli. Koncerty zavedly Pavla Gililova do Berlínské filharmonie, Musikverein Vídeň, Staré opery ve Frankfurtu, do Teatro Real-Madrid, Concertgebouw Amsterdam a do Tonhalle v Curychu. Nahrávky u firem Deutsche Grammphon, RCA Victor, Toshiba EMI, Virgin, Orfeo atd. Komorní hudba s berlínským filharmonickým klavírním kvartetem, klavírním triem Gililov-Tretjakov-Georgian.

Pavel Gililov je pravidelný partner komorní hudby mimo jiné s Dmitri Sitkowetskym a Mischou Maiskym. Host při Salcburkských hudebních slavnostech, Edinburgh Festival, Berliner Festwochen, festivalu ve Šlesvicku-Holštýnsku, klavírním festivalu v Porúří. Vedoucí klavírní třídy na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem. Porotce při Concours de Reine Elisabeth v Bruselu. Pavel Gililov je uměleckým vedoucím a předsedou poroty jím v roce 2005 založené Mezinárodní Beethovenovy soutěže v Bonnu. Kromě toho je profesorem na Vysoké škole pro hudbu a tanec v Kolíně nad Rýnem a na Mozarteu v Salcburku. Pavel Gililov hrál jako člen berlínského klavírního kvarteta pravidelně na koncertním křídle C. Bechstein D 282 Berlínské filharmonie, několik záznamů koncertů jsou k dispozici na CD. Nyní založil Pavel Gililov vlastní kvarteto, Gililovo kvarteto, se skvělým obsazením.

Fotografie: © Alexander Basta

Filharmonické klavírní kvarteto Berlín hraje Beethovena a Dvořáka

Filharmonické klavírní kvarteto Berlín hraje Beethovena a Dvořáka

Filharmonické klavírní kvarteto Berlín hrálo v roce 2005 v sále komorní hudby Berlínské filharmonie klavírní kvartet op. 16 od Beethovena a klavírní kvartet op. 23 od Dvořáka. Pianista Pavel Gililov při tomto jubilejním koncertu k 20-letému výročí tohoto sdružení komorní hudby Berlínských filharmoniků dal přednost koncertnímu křídlu C. Bechstein D 280 filharmonie. Vynikající interpretace.

Filharmonické klavírní kvarteto Berlín hraje Mozarta a Schumanna

Filharmonické klavírní kvarteto Berlín hraje Mozarta a Schumanna

V roce 2006 interpretovalo filharmonické klavírní kvarteto Berlín v sále komorní hudby Berlínské filharmonice Mozartův kvintet pro klavír a dechové nástroje KV 452 v provedení pro klavírní kvarteto a Schumannův klavírní kvartet op. 47. Pianista Pavel Gililov dal opět přednosti koncertnímu křídlu C. Bechstein D 280 filharmonie. Skvělé interpretace.

Na webovou stránku Pavla Gililova