Kolja Lessing

"BECHSTEIN – dlouholetá láska, která mne od studijních let spojuje s tímto krásným, osobitým nástrojem!"

Kolja Lessing

 

Kolja Lessing, narozený v roce 1961 v Karlsruhe a dnes jeden z nejvšestrannějších hudebníků naší doby, se cítí se značkou C. Bechstein úzce spojen. Jako houslista a pianista svým spojením interpretační a vědecké práce dodal hudebnímu životu výrazné impulsy. Jeho zásluhou bylo například znovuobjeveno mnoho významných klavírních děl skladatelů 20. století pro koncertní síně. Mezinárodně vyznamenané produkce CD, které vyšly mimo jiné u firem Decca, Capriccio a Edition Abseits, dokumentují stylisticky diferencované vypořádání se Kolji Lessinga s repertoárem baroka až k moderně. Celosvětová koncertní a nahrávací činnost Kolji Lessinga jako houslisty a pianisty zahrnuje jak spolupráci s vedoucími orchestry pod vedením dirigentů jako Yakov Kreizberg, Nello Santi a Lothar Zagrosek tak také projekty komorní hudby. Jako uznání jeho angažovanosti pro zavržené skladatele mu byla v roce 1999 udělena Zvláštní cena Jana Václava Stamice. Jako skladatel se Kolja Lessing věnuje především komorně hudebním formám lyrického ražení. Kolja Lessing je profesorem hry na housle a komorní hudbu na Vysoké hudební škole ve Stuttgartu. Své vlastní vzdělání získal od své matky a později u Hansheinze Schneebergera v Basileji. O nástroji Bechstein říká Kolja Lessing po jednom klavírním večeru C. Bechstein: „BECHSTEIN – dlouholetá láska, která mne od studijních let spojuje s tímto krásným, osobitým nástrojem! Bylo potěšením nyní „u zdroje“ zažívat a tvořit zvuky“ (2010)

Na webovou stránku umělce