Jascha Nemtsov

Jascha Nemtsov se stal známým především díky jeho četným nahrávkám CD (též na nástroji Bechstein). Hlavní bod jeho programu se nachází v oblasti děl židovských skladatelů. Rusko-židovský pianista a hudební vědec Jascha Nemtsov se narodil v roce 1963 v Magadanu. Absolvoval odbornou hudební školu Leningradské konzervatoře (zlatá medaile) a ve svém hudebním vzdělání poté pokračoval na Leningradské konzervatoři (diplom s vyznamenáním). Od roku 1992 žije ve Spolkové republice Německo.

Vedle klasického romantického klavírního repertoáru a hudby 20. století věnoval Nemtsov několik koncertních programů dílům židovských skladatelů, kteří byli pronásledováni a zavražděni národními socialisty, jako Viktor Ullmann, Erwin Schulhoff, Pavel Haas nebo Gideon Klein. Další speciální oblastí je židovská umělecká hudba 20. století.

Dosud nahrál celkem 28 CD s mnohými prvními nahrávkami na světě. Mezi nimi jsou díla pro sólový klavír a také komorní hudba s partnery Tabeou Zimmermannovou (viola), Davidem Geringasem (violoncello), Ingolfem Turbanem, Koljou Blacherem a Dmitrym Sitkovetskym (housle), Chenem Halevim (klarinet) nebo s kvartetem Vogler. Mnohá CD byla mezinárodně vyznamenána, mimo jiné jako „Audiophile Reference – The Best of 2001“, „Klassik heute Empfehlung“ (třikrát), „CHOC – Le Monde de la Musique“, „Recommandé par classica“, „R10 Repertoire“, „Recording of the month (MusicWeb)“ a „DISC OF THE MONTH APRIL 2006“ (BBC Music Magazine). CD se sonátami pro housle a klavír od Šostakoviče a Weinberga (s houslistou Koljou Blacherem) obdrželo v roce 2007 cenu německé gramofonové kritiky. Další produkce CD se plánují. Dr. Jascha Nemtsov je od roku 2002 členem Institutu pro židovská studia na Univerzitě v Postupimi. Promoval v roce 2004 s prací „Nová židovská škola v hudbě“ a v roce 2007 se stal docentem. Od prosince 2013 vyučuje jako profesor pro židovskou hudební historii na Vysoké škole pro hudbu Franze Liszta ve Výmaru. Nemtsov pravidelně koncertuje na nástroji Bechstein a nahrál na nástroji Bechstein mnoho CD.

Fotografie © Rut Sigurdardóttir

Jascha Nemtsov hraje Bartóka a Sayguna

Jascha Nemtsov hraje Bartóka a Sayguna

Béla Bartók je v hudebním světě pojmem. Ale kdo zná tureckého skladatele Ahmeda Adnana Sayguna? Jascha Nemtsov, pianista a hudební vědec, byl opět činný jako hudební hledač pokladů a v prosinci roku 2007 společně s houslistou Timem Voglerem nahrál díla komorní hudby od Bartóka a Sayguna. Oba skladatelé se ostatně znali a sdíleli zájem o lidovou hudbu své příslušné vlasti. Nemtsov hraje se širokou dynamikou a mnohými barvami na koncertním křídle C. Bechstein rozhlasu Berlín-Brandenburg v Berlíně.

Jascha Nemtsov objevuje Zaderatského

Jascha Nemtsov objevuje Zaderatského

Jascha Nemtsov je pianista a hudební vědec zároveň. Jako hudební hledač pokladů dává stále znovu neznámý repertoár k diskusi, jako na tomto CD coby první nahrávku preludií od Vsevoloda Zaderatského, kterou kombinuje s preludii op. 34 od Dmitrije Šostakoviče. Nemtsov nahrál CD na koncertním křídle C. Bechstein Rozhlasu Berlin-Brandenburg v Berlíně. V Piano News bylo možno o zdařilé kombinaci číst: „Zatímco Šostakovičovy miniatury jsou sestaveny takřka teatrálně a žijí ze silných kontrastů, připomíná Zaderatského cyklus silněji romantické tradice Frédérica Chopina.“

Více o Jaschovi Nemtsovovi