„Nástroj Bechstein je pro mne se svým nevyčerpatelným bohatstvím barev zvuku stále zdrojem inspirace a radosti.“

DAVID THEODOR SCHMIDT

Noviny Süddeutsche Zeitung ho označily za „nový idol všech klavírních nadšenců“, německé Financial Times nazvaly jeho hru „zvukovým zážitkem“ – David Theodor Schmidt má jako pianista co říci.

Německý pianista David Theodor Schmidt, ročník 1982, patří k hudebníkům mladé generace, která se již těší velkému uznání. V roce 2009 mu byla udělena renomovaná Bavorská umělecká podpůrná cena Státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění. David Theodor Schmidt se narodil v Erlangenu a studoval v Karlsruhe u Sontraudy Speidelové a na Royal College of Music v Londýně u Kevina Kennera. David Theodor Schmidt vykonává čilou koncertní činnost, která ho zavedla ke koncertům ve významných sálech, mimo jiné do Koncertního domu v Berlíně, do Gasteigu v Mnichově, Koncertního domu v Dortmundu, do Gewandhausu v Lipsku a na Čajkovského konzervatoř v Moskvě.

Zvláštní pozornost vzbudily kromě rozhlasových a televizních nahrávek CD mladého pianisty, vydané mimo jiné u značek Sony Classical a „Profil-Editon Günter Hänssler“. Magazín Fono Forum vyznamenalo jeho CD s díly Mendelssohna, Schuberta a Brahmse hvězdou měsíce. Následovaly dvě další nahrávky CD na nástroji Bechstein pod názvy „Wohin?“ a „Der Dichter spricht“.

Fotografie © Felix Broede, Gregor Willmes

Debutové CD s díly Schuberta, Mendelssohna a Brahmse

Debutové CD s díly Schuberta, Mendelssohna a Brahmse

David Theodor Schmidt nahrál v roce 2008 své debutové CD pro značku Sony Classical na nástroji Bechstein, což nezůstalo skryté také recenzentům novin Mannheimer Morgen“ „Schmidt hraje – ostatně na nejlépe naintonovaném nástroji Bechstein – ještě také Schubertova pozdní klavírní díla (D 946) a Brahmsův cyklus op. 118 – vše nanejvýš kultivovaně a nápaditě. Jaký je to pianista!“  V magazínu FONO FORUM bylo toto CD vyznamenáno titulem „doporučení měsíce“. A PIANO NEWS napsaly: „To že Schmidt hraje na křídle Bechstein, se dobře hodí do obrazu pianisty, který vyrostl v kouzelné říši romantiky a velmi přesně ví, jak má kdysi dávný zvuk znovu vykouzlit.“

Wohin?

K propagačnímu videu CD Wohin? Zum Promotion-Video der CD

Pod názvem „Wohin?“ („Kam?“) se David Theodor Schmidt vydává se svým druhým CD nahraným na nástroji Bechstein na „romantickou cestu“. Opět nahrával ve slavném Kostele Ježíše Krista v Berlíně-Dahlemu, který si již Herbert von Karajan vždy volil pro své nahrávky. V květnu roku 2011 zde David Theodor Schmidt nahrál na skvěle barevně bohatém a vřele naintonovaném koncertním křídle C. Bechstein D 282 pět Lisztových transkripcí Schubertových písní, vedle titulní skladby také skladbu „„Der Lindenbaum“, „Ständchen“, „Der Müller und der Bach“ a „Der Wanderer“. A zpěvnost a výrazová síla jeho hry a také jeho hudební charakteristické umění nadchnou na celé čáře. Také Schumannova „Kreisleriana“, fantazie pro klavír op. 16, zachycuje Schmidta výborně v jeho emocionální rozmanitosti. Od tiché poezie až po bouřlivé hlučení znamenitě zprostředkovává výkyvy pocitů „kapelníka Johanese Kreislera“. Za transparentní, přitom nikdy studený zvukový obraz je zodpovědný Holger Siedler. CD vyšlo u značky„Profil - Edition Günter Hänssler“ (PH11018).

Der Dichter spricht

K propagačnímu filmu CD Der Dichter spricht Zum Promotion-Film der CD

Poslední skladba ze Schumannových „Dětských scén“ dává této nahrávce (Profil PH 12071) název: „Der Dichter spricht“ („Básník promlouvá“). A dvojí význam názvu se zde naplňuje na různých úrovních: na jedné straně David Theodor Schmidt nahrál se třemi „Petrarcovými sonety“ Franze Listza čtyři balady Johannese Brahmse, sonátu č. 2 v g-moll Roberta Schumanna a slavnou závěrečnou skladbou ze Schumannova cyklu díla, která jsou inspirována básněmi. Na druhé straně obsahuje Schmidtova klavírní hra avšak také tolik poezie, že sám vystupuje jako zvukový básník. Zatímco v roce 1856 zesnulý Robert Schumann si již nemohl užít opojení z křídel Carla Bechsteina, byli Liszt i Brahms známými příznivci velkého německého stavitele klavírů, který v Berlíně v roce 1853 založil svoji první vlastní dílnu. Holger Siedler nyní nanejvýš přesvědčivě přijal Torbenem Garlinem skvěle připravené koncertní křídlo C. Bechstein D 282 v Kostele Ježíše Krista v Berlíně-Dahlemu: jasnost a bohatství barev zvuku křídla se bezvadně uplatňují a dávají této nahrávce její zvláštní zvuk. A David Theodor Schmidt znovu ukazuje, že umí nádherně ztvárnit zpěvné pasáže, že se v rozjímavém melancholickém zvukovém světě romantiky cítí doma a že sám v rozbouřených větách Schumannovy sonáty nikdy neztrácí z očí zpěvnost. Mistrovské!

Busoni

Busoni

Pro své již čtvrté CD na nástroji Bechstein si David Theodor Schmidt vybral transkripce děl Johanna Sebastiana Bacha a Johannese Brahmse (Profil – Günter Hänssler PH14005). Hlavní část přitom zaujímají transkripce Ferruccia Busoniho, mezi nimi slavná „Ciaccona“, tokáta, adagio a fuga BWV 564 a rovněž pět známých chorálových předeher: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, „Nun komm, der Heiden Heiland“, „Nun freut euch, lieben Christen gmein“, „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ a „In Dir ist Freude“. Pravými objevy jsou ve srovnání tři chorálové předehry Johannese Brahmse, které je zde možno slyšet v Busoniho přepracování. Nádherná hudba!

Podnětem k Busoniho hlavní části je 90. výročí úmrtní skladatele dne 27. června 2014. A že si Schmidt pro nahrávku zvolil koncertní křídlo C. Bechstein, tak je to obsahově opět nejlépe vhodné: neboť v Busoniho berlínském pracovním pokoji rovněž stálo křídlo Bechstein. A rovněž uznávaný Johannes Brahms miloval také zvuk nástroje Bechstein a vystoupil mimo jiné v roce 1892 při zahajovacích koncertech Sálu Bechstein v Berlíně. Toto CD bylo nahráno v prosinci roku 2013 na koncertním křídle C. Bechstein D 282 v sále Kulturstall zámku Britz. Torben Garlin pečoval o skvělý nástroj jako koncertní technik. Za vynikající zvuk nahrávky byl opět zodpovědný Holger Siedler. Jürgen Seeger ohodnotil toto CD v rozhlase BR Klassik: „Ve skutečnosti zažíváme vyzrálou hru velkého pianisty, který bez jakéhokoliv povýšeneckého gesta umí rozprostřít zvukové možnosti klavíru v plné hloubce a kráse. Takto nacházejí Busoniho ´přebásnění´ v Davidu Theodoru Schmidtovi ideálního interpreta.“

Anlass des Busoni Schwerpunktes ist der 90. Jahrestag des Todes des Komponisten am 27. Juli 2014. Und dass Schmidt für die Aufnahme einen C. Bechstein Konzertflügel wählte, passt inhaltlich wieder bestens: Denn in Busonis Berliner Arbeitszimmer stand ebenfalls ein Bechstein-Flügel. Und der ebenfalls gewürdigte Johannes Brahms liebte ebenfalls den Bechstein-Klang und trat unter anderem 1892 bei den Eröffnungskonzerten des Bechstein-Saals in Berlin auf. Diese CD wurde eingespielt im Dezember 2013 auf dem C. Bechstein Konzertflügel D 282 im Kulturstall von Schloss Britz. Als Konzerttechniker betreute Torben Garlin das wunderbare Instrument. Für den hervorragenden Sound der Einspielung war erneut Holger Siedler verantwortlich. Jürgen Seeger urteilte über diese CD auf BR Klassik: "In Wirklichkeit aber erlebt man das ausgereifte Spiel eines großen Pianisten, der ohne jede auftrumpfende Geste die Klangmöglichkeiten eines Klaviers in voller Tiefe und Schönheit auszuloten und auszubreiten versteht. So finden Busonis ,Nachdichtungen' in David Theodor Schmidt einen idealen Interpreten."

Na webovou stránku Davida Theodora Schmidta