Cora Irsenová

"Hrát na nástroji Bechstein v Lisztově domě je pro mne pokaždé velkým zážitkem, kterého se nikdy nemohu dostatečně nabažit. Zvuk je měkký a přesto jasný a zcela přesný, zvuk, který činí závislým!"

Cora Irsen

 

Vášeň a poctivá hra je typická pro celoněmecky žádanou a ve Výmaru žijící pianistku Coru Irsenovou. Používá rozsáhlý hudební repertoár, přičemž její tvorba je určována obzvláště jejími vynikajícími interpretacemi Liszta.

Cora Irsenov byla držitelkou ceny Mezinárodní soutěže Franze Liszta ve Výmaru na Mezinárodní Chopinovské soutěže v Göttingenu. Její koncerty ji zavedly jako sólistku a partnerku komorní hudby do Belgie, Itálie, Portugalska, Švýcarska a Nizozemí, do Polska, Japonska, Malajsie a Austrálie. Cora Irsenová podniká každoročně rozsáhlé turné po Japonsku. V oblasti komorní hudby účinkovala mimo jiné s umělci jako Mirijam Contzenová, Ralph Manno, Charles Neidich, Hartmut Rohde, Guido Schiefen, Jörg Brückner, Matthias Moosdorf, Erich Krüger a Wolfgang Emanuel Schmidt.

Na základě její vnitřní hudební spojitosti s Franzem Listzem se Irsenová důkladně zabývá více jak 20 let s jeho klavírními díly. V roce 2011 vydala Irsenová své debutové CD se sólovými díly Franze Liszta, hrané na Lisztově historickém křídle ve Výmaru. S Lutzem Görnerem vydala v roce 2009 CD s názvem „Görner mluví o Goethem, Irsenová hraje Liszta“. Mimo to vznikla v roce 2011 a 2012 dvě další CD s Listzem, na kterých také vypráví o jeho životě. V roce 2013 nahrála další CD s úpravou Lisztových přepisů Wagnera.

Od roku 2010 pořádá Cora Irsenová ve Výmaru vlastní koncertní sérii „Koncerty se slovem & hudbou“. Přitom nehraje jen díla velikého skladatele, nýbrž provádí své posluchače s vybranými díly, anekdotami a výňatky z dopisů životem a hudbou Franze Listza, Richarda Wagnera, Roberta a Clary Schumannových a Johannese Brahmse a také Frédérica Chopina a pianistky Alice Herz-Sommerové. Znázorňuje jedinečné spojení mezi životem a dílem skladatelů a hudebníků, které zprostředkovává živě svojí emocionální klavírní hrou a svou přirozeností.

Fotografie: © Guido Werner

Cora Irsenová hraje Liszta

Cora Irsenová hraje Liszta

Když byla v roce 2001 vydána poprvé tato nahrávka, byl Volker Hagedorn v novinách „Die Zeit“ doslova nadšen: „To je tedy křídlo, na kterém okouzloval dvůr, skládal, snil, flirtoval, vyučoval v dvorním zahradnictví ve Výmaru, které pro něho zřídila osobně velkovévodkyně. Křídlo, které firma Bechstein 57-letému dala bezplatně k dispozici do jeho nového přístřeší, na kterém stárnul s měkkými a bíle padajícími vlasy, zatímco mu žáči jako Eugen d´Albert a Karl Klindworth naslouchali a mladí skladatelé jako Borodin, Franck, Grieg … Dokonce když byl nástroj Bechstein z roku 1869 jednou rozladěny, zahrál Franz Liszt Beethovenovu Měsíční sonátu tak důrazně, že Alexandr Siloti, později učitel Rachmaninova, si ji poté už neposlechl od nikoho jiného a opouštěl koncerty, ve kterých se hrála. Nyní ale je těžký přístroj nejen naladěný, nýbrž také zrestaurovaný. Jako hlas svého pána je možno toto zjistit poslechem CD. Nejenom že zvuk nahrávky je prvotřídní, nýbrž také pianistka COra Irsenová z Výmaru s výběrem Lisztových děl.“ (Zdroj: www.zeit.de/2002/13/Stimme_seines_Herrn). Na tomto v roce 2009 u značky HARMS vydaném CD je možno nalézt legendu č. 2, Variace „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“, „Benediction de Dieu“, „Les Jeux d´eau“, „Nuages gris“ aj. A k Hagedornově pochvale již vlastně není více co dodat.

Na webovou stránku Cory Irsenové