Andreas Grau a Götz Schumacher

„Byla to opět jednou radost hrát na nástroji Bechstein.“

Andreas Grau a Götz Schumacher

 

Andreas Grau a Götz Schumacher (ročník 1965 a 1966) hrají od roku 1981 jako klavírní duo a od let 1990 se etablovali jako jedno z nejdůležitějších německých klavírních duí. Více jak tucet nahrávek CD a nesčetné koncerty zajistily duu celosvětové uznání. Ceny na významných soutěžích vyšlapaly klavírnímu duu Andreas Grau a Götz Schumacher cestu na velká jeviště: Po ceně publika při mezinárodní soutěži „Jeunesses musicales“ v Bělehradě v roce 1989 následovala ještě v témže roce První cena na Německé hudební soutěži. Dalšího ocenění se oběma pianistům dostalo na Soutěži Vincenza Belliniho v sicilské Caltanissettě (1991) a na Soutěži France Schuberta ve Štýrském Hradci (1992). Že byli oba na začátku stále posuzováni jako legitimní nástupci bratrů Kontarských, má především ten důvod, že vedle standardního repertoáru z klasické a romantické hudby hrají stále také hudbu 20. století. Hned asi jejich druhé CD bylo věnováno více jak 70-minutovému dílu „Mantra“ od Karlheinze Stockhausena. Ovšem později kombinují Andreas Grau a Götz Schumacher v dokonalých koncertních programech a CD také Ligetiho se Schubertem, Kurtága s Bachem a Busonim a rovněž valčíky od Schuberta, Brahmse a Griega s těmi od Hindemitha a Rihma. Za poslech obzvláště stojí také jejich nahrávka na nástroji Bechstein s variacemi a fugami od Regera, Mozarta a Beethovena. Toto duo charakterizuje dynamická a artikulačně nanejvýš diferencovaná, v kontrapunktických dílech lineárně jasná, zvukově až silně uchopená, poté opět jemně elegantní hra.

Andreas Grau a Götz Schumacher, oba považují křídlo C. Bechstein vždy za své vlastní, hrají dnes ve velkých koncertních sálech po celém světě (Berlínská filharmonie, Gewandhaus Lipsko, Kolínská filharmonie, Tonhalle Curych, Cité de la Musique v Paříži atd.) a spolupracují se známými orchestry a dirigenty jako Michael Gielen, Lothar Zagrosek, Heinz Holliger, Kent Nagano, Georges Prêtre a Zubin Mehta. Přitom jsou oba pianisté, kteří hrají čtyřručně na jednom nebo na dvou klavírech, živoucím důkazem toho, že to nemusí být žádný sourozenecký nebo manželský pár, aby společně mohl hrát klavírní duety špičkovým způsobem.

Fotografie: © Gregor Willmes

Mozart - Reger - Beethoven

Mozart - Reger - Beethoven

„Andreas Grau a Götz Schumacher nenechávají po svém CD s valčíky uplynout mnoho času a vrhají se ještě riskantněji, virtuosněji na variace a fugy. A opět okouzlují jak zdařilým tak překvapujícím výběrem děl.“ Wolfgang Schreiber byl v roce 2003 ve své recenzi ve FONO-FORUM plný chvály na toto na nástroji Bechstein nahrané CD s díly Regera, Mozarta a Beethovena. A opravdu, je to jedno z nejlepších CD tohoto klavírního dua.

Na webovou stránku dua