András Schiff

„Nástroj Bechstein zní jako z dávno zapomenutého světa“

ANDRÁS SCHIFF

András Schiff, narozený v roce 1953 v Budapešti, patří k nejúspěšnějším pianistům 21. století. V centru jeho umělecké práce jsou klavírní díla Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Chopina, Schumanna a Bartóka. Od roku 2004 András Schiff uvedl ve 20 městech veškeré klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena a nahrál na CD. Pravidelně koncertuje na koncertním křídle C. Bechstein, které již používal Wilhelm Backhaus.

Schiff vystupoval s mnohými významnými mezinárodními orchestry a dirigenty; v nedávné době se ale zaměřuje na interpretaci klavírních koncertů Bacha, Beethovena a Mozarta pod vlastním vedením. K tomuto účelu založil v roce 1999 komorní orchestr Cappela Andrea Barca, ale úzce spolupracuje také s Chamber Orchestra of Europe.

Od časného mládí je András Schiff navíc vášnivým komorním hudebníkem. Od roku 1989 do roku 1998 řídil Hudební dny v Mondsee; společně s Heinzem Holligerem založil v roce 1995 Ittingerské svatodušní koncerty a od roku 1998 provádí v Teatro Olimpico ve Vicenze koncertní sérii „Omaggio a Palladio“. András Schiff, od roku 2006 čestný člen Beethovenova domu v Bonnu, byl vyznamenaný mnohými cenami: naposledy Cenou Roberta Schumanna (2001) a v roce 2012 Zlatou Mozartovou medailí salcburského Mozartea a rovněž Ŕádem Za zásluhy za vědu a umění. Od roku 2006 pro hudební nakladatelství Henle rediguje díla Mozarta (klavírní koncerty) a Bacha (Temperovaný klavír) v původních vydáních.

Vedle mnohých nahrávek CD András Schiff získal nedávno pozornost především za svoji neobyčejnou nahrávku Beethovenovým Diabelliových variací: nejprve na křídle Bechstein z roku 1921, poté na kladívkovém klavíru Franze Brodmanna, vyrobeném ve Vídni kolem roku 1820. Schiff k tomu říká: „Nástroj Bechstein zní jako z dávno zapomenutého světa“, je vřelý a objemný. (http://www.zeit.de/2013/49/andras-schiff-diabelli-variationen-beethoven)

Fotografie © Birgitta Kowsky, KFR Wohlr

 

András Schiff hraje Beethovena

András Schiff hraje Beethovena

Je pozoruhodné, jak moderně může znít křídlo Bechstein z roku 1921, když je srovnáváno s pianinem Franze Brodmanna (ca. 1820). András Schiff zde toto důrazně posluchačům ukazuje, neboť Diabelliho variace Ludwiga van Beethovena pro značku ECM v roce 2012 nahrál hned na obou nástrojích.

Pro Schliffa je „prostě potěšením, když smí hrát na různých krásných nástrojích. Na druhou stranu jsou poslechové zvyklosti u publika (a u hudební kritiky) nadále poměrně jednostranné. Převládají předsudky. Chybí zvědavost.“ Schiff se vědomě rozhodl pro nástroj z Beethovenovy doby a pro nástroj Bechstein: „Křídlo Bechstein z roku 1921 představuje dávno zapomenutý svět. Často na něm hrál Wilhelm Backhaus a pořizoval s ním nahrávky. A budiž připomenuto, že Bechstein byla preferovaná značka Arthura Schnabela. Schabelův klavírní zvuk – právě u Beethovena a Schuberta – byl vždy mým příkladem. Křídlo Bechstein mi pomáhá přiblížit se tomuto ideálu.“

Že Beethovenovy interpretace Andráse Schiffa mají dnes podobné postavení jako tehdy interpretace Backhause a Schnabela, to se odráží v těchto vynikajících nahrávkách. A že nám jako přídavky dopřává Beethovenovu poslední sonátu, op. 111 na nástroji Bechstein a bagately op. 126 na nástroji od Brodmanna, toto „celkové umělecké dílo“ završuje.