Influencers of Resonance: Terezie Fialová

Terezie Fialová provede 3. dubna 2023 v Anežském klášteře díla Scarlattiho, Beethovena a Vaskse.

 „Uplynulé dva roky byly pro mne (a určitě pro nás všechny) zcela odlišné. Čas, který najednou utíkal zcela jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí. Mnohé nás naučil, přestal být plánovanou samozřejmostí. Monumentální klavírní cyklus lotyšského autora Pēterise Vaskse The Seasons (Roční doby) vykresluje roční období i sjejich náladami: melancholií, smutkem, nostalgií, radostí, dramatičností i smířením. Je zároveň symbolem návratu kpřírodě a k duchovnu a také poděkováním za to, že jsme, že se můžeme zaposlouchat a jen tak být. Jak příznačné, řekla bych... To vše na mém recitálu v kontrastu se skladbami Domenica Scarlattiho a Ludwiga van Beethovena, hudebních velikánů, jež netřeba představovat.“

Další informace a vstupenky

Anežský klášter
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1