Vlast výroby hudebních nástrojů

Hradec Králové je tradiční místo výroby křídel a pianin v České republice. Klavírnické řemeslo patří více než sto let k tomuto vysoce hudebnímu regionu. Důležitá díla evropské hudby vznikla v České republice a mnoho českých skladatelů je světově známých – pomysleme jen na Smetanu, Janáčka, Dvořáka a jiné. Hudba a výroba hudebních nástrojů patří ke kulturnímu životu. Hudba patří k jazyku, se kterým zde lidé vyrostli. Cit ke zvuku a zvuková kultura jsou součástí české tradice.

Evropský charakter zvuku

Tato vzrostlá, osvojená tradice činí kvalitu odborných pracovníků u firmy C. Bechstein Europe. Toto dědictví teprve umožňuje vznik evropského charakteru zvuku, poznávací znak nástrojů W. Hoffmann. Smysl pro muzikálnost protéká v žilách klavírníků a odborníků firmy C. Bechstein Europe. Oni vědí, o co se jedná. Vytvářejí pianina a křídla, která umějí zpívat a hrát.
 

Od roku 2006 vzniká nejmodernější výroba v Evropě

Základ pro dnešní firmu C. Bechstein Europe vznikl v roce 2006, kdy německá firma C. Bechstein Pianofortefabrik AG Berlín převzala většinu obchodních podílů tehdejšího výrobního podniku s názvem Bohemia Piano. V roce 2007 pak proběhlo kompletní převzetí podílů. Oddělená stanoviště firmy Bohemia Piano, Hradec Králové pro výrobu klavírů a Jihlava pro výrobu pianin, byly v roce 2007 spojeny do sídla Hradec Králové. Touto od tehdy na jedno místo soustředěnou výrobou křídel a pianin začala firma C. Bechstein dále plynule rozvíjet výrobní hloubku. Nejprve byly pronajaty další výrobní haly a kompletně přestavěny pro moderní kvalitní výrobu.

Skutečné výrobní centrum

Každé řemeslo dostalo svoji vlastní část budovy popř. vlastní výrobní halu. Jako jeden z prvních kroků bylo na vysoký kvalitativní standard uvedeno zpracování skříní (broušení a leštění zdokonalenou technologií s nízkými emisemi škodlivin). V roce 2014 byl odkoupen celý komplex budov s rozlohou 75.000 čtverečních metrů, zčásti vybourán a vybaven nejmodernějšími výrobními prostředky. Tato rozhodující investice a rozšíření výrobních zařízení bylo dokončeno v roce 2016.
 

Synergické efekty

Nadále se důsledně rozdělují kompetence mezi firmou C. Bechstein a C. Bechstein Europe. Firma C. Bechstein Europe je továrnou resp. místem výroby pro řady křídel a pianin značky W. Hoffmann (W. Hoffmann Vision / Tradition / Professional). V některých oblastech přinese synergický efekt také německé továrně C. Bechstein.

Kontaktní osoby

V C. BECHSTEIN PIANOCENTRU HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Možný
Tomáš Možný
Obchodní oddělení
C. Bechstein Europe, s.r.o. / Pianocentrum Hradec Králové
Bratří Štefanů 1057
500 03 Hradec Králové

Provozní doba:

pondělí – pátek od 8,00 do 16,00 hod.

Otevírací doba zákaznického Pianocentra:

pondělí – pátek od 8,00 do 16,00 hod.

Jednatel: Stefan Freymuth, Werner Albrecht, David Kopecký