Robert Leonardy

Robert Leonardy, narozený v Durynsku, je držitelem cen z mezinárodních klavírních soutěží. Mimo jiné získal První cenu na Mezinárodní klavírní soutěži v Paříži. Je profesorem klavíru na Vysoké škole pro hudbu v Sársku. Robert Leonardy je iniciátorem a správcem úspěšných „Hudebních slavností v Sársku“. Obdržel Uměleckou cenu Sárska a Kulturní cenu města Saarbrücken. Získal vyznamenání Officer of the British Empire a byl mu propůjčen Řád o zásluhy Španělska a Maďarska. Nahrál mnoho gramofonových desek a CD, účinkoval v rozhlasových a televizních vysíláním. Dnes patří Robert Leonardy k nejzajímavějším německým pianistům s repertoárem od rané klasiky až k současnosti. Joachim Kaiser napsal v Süddeutsche Zeitung: „Ach, kéž by existovalo více umělců, kteří jsou tak zvídaví, smělí, podnikaví, všestranní jako Robert Leonardy – a kromě toho umějí hrát na klavír tak báječně virtuosně!“. Mnoho pianistů má užitek z podpůrných aktivit Roberta Leonardyho jako například Plamena Mangova a Jonathan Fournel.

Na webovou stránku Roberta Leonardyho