Saleem Ashkar Beethoven Residency #4

Saleem Ashkar hraje na čtyřech koncertech vybrané sonáty v Anežském klášteře v Praze. Dne 3. dubna 2017 v 19.30 hodin se koná poslední koncert.

Ludwig van Beethoven se jako jeden z prvních skladatelů vědomě společensky a politicky angažoval a svoji tvorbu a své postavení ve společnosti chápal jako společenské a politické vyjádření. Tím, že se rozhodl pro stálé místo u dvora, projevil se jako rebel, jeho hudba fascinovala a zároveň znepokojovala. Se svým cyklem „Setkání s Beethovenem“ chce pianista Saleem Ashkar poukázat na ještě dnes trvající společenskou důležitost Beethovenovým děl. Neboť pro Ashkara je Beethoven hudebním revolucionářem a vizionářem zároveň: „Chtěl jsem vedle hraní také prozkoumat kontext, ve kterém byla díla napsána – jak byla vnímána za Beethovenových časů a jak později.“ Rozdílné aspekty Beethovenova „lidského a kulturního dědictví“ tvůrčím způsobem odrážejí různá místa představení. Takto není na programu pouze všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Pevnou součásti jeho celkového projektu jsou působivé sekvence z filmů a rozhovorů, které pianista natočil při uvedení cyklu v Izraeli a Německu.

Program
Sonáta č. 7 D dur, op. 10
Sonáta č. 8 c moll, op. 13 („Patetická“)
Sonáta č. 1 g moll, op. 49
Sonáta č. 2 G dur, op. 49
Sonáta č. 26 Es dur, op. 81a („Les adieux“)


Vstupenky
I. kat. 550 Kč / 1700 Kč na celý cyklus (4 koncerty)
II. kat. 350 Kč / 1100 Kč na celý cyklus (4 koncerty)
Studenti 100 Kč

Koncertní série se koná ve spolupráci s firmou C. Bechstein.

Zde si můžete objednat vstupenky

Convent of St. Agnes
U Milosrdných 17110 00 Praha 1
Tel. +420 224 810 628