Influencers of Resonance: Miroslav Sekera

Český klavírista Miroslav Sekera představí program plný romantických mistrovských děl Brahmse, Schuberta a Liszta, který odpovídá mystické atmosféře Anežského kláštera.

„Pro svůj recitál v Anežském klášteře jsem zvolil převážně díla z období romantismu. Jako nejzávažnější dílo celého večera zazní Brahmsova klavírní Sonáta f moll. Přestože ji autor složil ve 20 letech, jde o jedno z nejvrcholnějších klavírních děl 19. století. Navíc si v dubnu připomínáme výročí úmrtí tohoto mistra.
V druhé části recitálu zazní Franz Liszt – další velikán romantismu, který posunul možnosti klavírní techniky spojené s obrovskou muzikalitou. Brahms i Liszt byli fenomenální instrumentalisté, kteří podstatnou část své tvorby věnovali svému nejoblíbenějšímu nástroji, klavíru.“

Miroslav Sekera

Anežský klášter Praha

Convent of St. Agnes
U Milosrdných 17110 00 Praha 1
Tel. +420 224 810 628