Influencers of Resonance: Karel Košárek

V USA vystudovaný Karel Košárek se ve svém programu zabývá otázkou, nakolik lze propojit rozdílné světy klasické hudby a jazzu.

„Představují hudba klasická a jazzová dva naprosto odlišné světy, nebo se mohou navzájem inspirovat, doplňovat a ovlivňovat? Může klasicky školený skladatel / klavírista složit skvělou skladbu v jazzovém stylu a také ji v tomto duchu výtečně interpretovat?Je možné použít typické barokní hudební formy jako toccatu nebo fugu a „vyplnit“ je jazzovými harmoniemi, rytmem a výrazem? Jak zněla Rapsodie v modrém před tím, než ji Gershwin předal k orchestraci Ferde Grofému? Na tyto otázky se pokusím alespoň částečně odpovědět programem svého recitálu, který jsem pro sérii Hybatelé rezonance vytvářel mimo jiné s velkým respektem a obdivem k jednotlivým skladatelům, kteří prosluli zároveň jako skvělí klavíristé.“

 Karel Košárek

 

Program

George Gershwin (1898–1937): Preludes for Piano
Earl Wild (1915–2010) / George Gershwin: Seven Virtuoso Études
George Gershwin: Rhapsody in Blue
Friedrich Gulda (1930–2010): Toccata, Präludium und Fuge
Nikolaj Kapustin (*1937): Konzertetüden op. 40

 

Anežský klášter Praha

Convent of St. Agnes
U Milosrdných 17110 00 Praha 1
Tel. +420 224 810 628