Restaurování a oprava klavírů

Oprava pianin a restaurování klavírů se zárukou

Chcete Váš cenný nástroj C. Bechstein nechat restaurovat? Máte dotazy týkající se opravy pianina? Dílny C. Bechstein restaurují křídla a pianina C. Bechstein z celého světa. Naši pacienti jsou často staří přes sto let. K péči o klavír patří při silném a velmi dlouhém namáhání podle okolností oprava klavíru nebo jeho restaurování. Avšak svůj cenný nástroj byste neměli nechat restaurovat jednoduše kdekoliv.
Mnoho nástrojů je přivezeno k nám, poté co byly se značným nákladem “přeopraveny”. Poté je nutné nejprve opět odstranit následky takovéto opravy klavíru. Pouze osvědčená odborná dílna pro restaurování křídel resp. opravy pianin, která disponuje nutnými odborníky s know-how, zkušeností a také nezbytným technickým vybavením, může Vašemu nástroje pomoci opět k mnoha desetiletím nové připravenosti k použití.

Téma neustálé péče o klavír je často podceňováno. Jen ten, kdo se rutinně zabývá cennými nástroji, ví přesně, jaká opatření jsou při restaurování trvale a spolehlivě účinná. Naše vztahy k zákazníkům jsou důvěrné a trvalé. Po kompletním restaurování vedeme knihu o nástroji a dáváme tipy pro další ošetřování. Samozřejmě dostanete osvědčení o opravě klavíru a záruku.

Dbejte na odbornou způsobilost

Věděli jste, že existuje pouze velice málo dílen, ve kterých si můžete s plnou důvěrou nechat Váš klavír zrestaurovat? Časová náročnost na opravu klavíru nebo dokonce kompletní sanaci je značná. Doporučujeme, abyste si nejprve nechali udělat podrobný rozpočet nákladů, ve kterém budou uvedena veškerá opatření k sanování. Je rozhodující, jak starý Váš nástroj je a ze kterých specifických materiálů byl vyroben. U historického nástroje je u opravy rozhodující, aby se zachoval charakter zvuku. Naše dílny opraví Váš nástroj co možná nejautentičtěji.

Pokud chcete nechat Váš klavír restaurovat, je obnova povrchu ožehavé téma. Projednejte s námi Vaše představy a přání. Disponujeme všemi možnostmi, abychom opravili Vaše křídlo nebo Vaše pianino také pečlivě zvnějšku nebo abychom ho ale také opatřili novým lakem na povrchu. Také kvalita by měla při ošetření Vašeho nástroje Bechstein přispět k zachování hodnoty, abyste měli ještě mnoho desetiletí radost z Vašeho hudebního partnera.