Ochrana údajů

1. Obsah online nabídky Firma C. Bechstein Pianofortefabrik AG nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního druhu způsobené užitím nebo nevyužitím podaných informací popř. užitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany autora nejedná o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé provinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, že části stran nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení změní, doplní, zruší nebo zveřejnění přechodně nebo definitivně ukončí. 2. Odkazy U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast zodpovědnosti autora, by závazek ručení vstoupil v platnost výlučně v případě, kdy je autorovi obsah znám a bylo by od něho technicky možné a očekávatelné, aby zabránil použití v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku uvedení odkazu nebyl na odkazovaných stranách žádný ilegální obsah. Na současnou a budoucí tvorbu, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stran nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stran, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto konstatování je platné pro všechny odkazy uvedené v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí zápisy v autorem zřízených knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamech a ve všech formách databází, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou z užití nebo neužití takovýchto podaných informací, ručí sám nabízitel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoliv ten, který prostřednictvím odkazů pouze na příslušné zveřejnění poukazuje. 3. Autorské a značkové právo Autor se snaží dbát na autorská práva použitých fotografií, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat jím samotným zhotovené fotografie, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo licenci nepodléhající grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Obrazová práva na této webové stránce použitých fotografií jsou co možná nejvíce vyjasněna. Pokud byste se přes veškerou pečlivost naší práce cítili v obrazovém právu poškozeni, obraťte se prosím na adresu uvedenou v oddíle Impressum. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a popř. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením příslušně platného značkového práva a majetkovým právům příslušného zapsaného vlastníka. Jen na základě pouhého jmenování není možno dospět k závěru, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob! Autorské právo na zveřejněné, autorem samotným zhotovené objekty zůstává výhradně u autora stránek. Kopírování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora není povoleno. 4. Ochrana údajů Použitím naší webové stránky souhlasíte se zpracováním a užitím Vašich údajů popsaném v tomto prohlášení. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů budou provedeny přímo na této stránce, takže budete vždy informováni o tom, které údaje firma C. Bechstein Pianofortefabrik AG využívá. Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. To jsou podle § 3 odst. 1 Spolkového zákona o ochraně údajů jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Sem spadají např. údaje jako jméno, poštovní adresa, emailová adresa nebo telefonní číslo, popř. ale také uživatelské údaje jako Vaše IP adresa. Všeobecně není pro použití naší internetové stránky nutné, abyste uváděli osobní údaje. Abychom ale naše služby skutečně mohli provádět, potřebujeme případně Vaše osobní údaje. Toto platí jak při zasílání informačního materiálu nebo objednaného zboží tak také pro zodpovězení individuálních poptávek. Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy), probíhá uvádění těchto údajů ze strany uživatele na vyloženě dobrovolném základě. Využívání a placení všech nabízených služeb – pokud je toto technicky možné a očekávatelné – je povoleno také bez uvádění těchto údajů resp. s uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Když si u nás objednáte provedení nějaké služby nebo zaslání zboží, budeme shromažďovat a uchovávat Vaše osobní údaje zásadně jen tehdy, pokud to bude nutné pro provedené služby nebo pro realizaci smlouvy. K tomuto účelu může být nezbytné předat Vaše osobní údaje organizaci, kterou použijeme k provedení služby nebo k realizaci smlouvy. Toto jsou např. dopravní firmy nebo jiné servisní služby. Užití kontaktních údajů zveřejněných v rámci našeho oddílu Impressum nebo jiných srovnatelných údajů jako poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a také emailové adresy třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky vůči odesílatelům takzvaných spamových mailů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny. Veškeří spolupracovníci firmy Bechstein jsou na základě § 5 Spolkového zákona o ochraně údajů povinni zachovávat tajemství ohledně osobních údajů. 5. Právo na informace a právo odvolání Kdykoliv můžete bez udání důvodů odvolat nám udělené svolení ke shromažďování a používání údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na kontaktní adresu uvedenou v oddíle Impressum. Vaše předplatné newsletteru ukončete kliknutím na následující odkaz: zrušit objednávku newsletteru. 6. Shromažďování dat využitím služby Google-Analytics Naše webová stránka používá službu Google-Analytics, službu webové analýzy, společnosti Google Inc. Služba Google-Analytics používá takzvané „Cookies“. Jedná se přitom o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Zjišťují se například informace o operačním systému, webovém prohlížeči, Vaší IP adrese, o Vámi předem vyvolané webové stránce (Referrer-URL) a datum a čas Vaší návštěvy na naší webové stránce. Informace získané tímto textovým souborem o použití naší webové stránky se předávají na server firmy Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google bude tyto informace využívat, aby vyhodnotila Vaše použití naší webové stránky, aby sestavila zprávy o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webových stránek a aby poskytla další služby spojené s užíváním webových stránek a internetového přístupu. Pokud je to zákonem předepsané nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí osoby z příkazu společnosti Google, bude firma Google tyto informace předávat třetím osobám. Používání probíhá anonymně nebo pseudoanonymně. Bližší informace o tomto naleznete přímo u společnosti Google www.google.com/intl/de/privacypolicy.html IP adresy jsou shromažďovány pouze zkráceně, aby nebylo možné přiřazení ke konkrétní osobě. Shromažďování a uchovávání údajů může být kdykoliv s účinností do budoucna zamítnuto instalací prohlížečového pluginu poskytnutého společností Google Inc. Plugin je ke stažení na tools.google.com/dlpage/gaoptout Společnost Google používá DoubleClick DART-Cookie. Uživatelé mohou používání DART-Cookie deaktivovat tím, že vyvoláte ustanovení o ochraně údajů reklamní sítě a obsahové reklamní sítě společnosti Google. Přitom se neukládají žádná bezprostřední osobní data uživatele, nýbrž pouze adresa internetového protokolu. Tyto informace slouží k tomu, abychom Vás při Vaší příští návštěvě na našich webových stránkách automaticky rozpoznali a usnadnili Vám navigaci. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webovou stránku Vašim zájmům. Samozřejmě můžete naši webovou stránku prohlížet také bez cookies. Pokud si nepřejete, abychom rozeznali Váš počítač, můžete ukládání cookies na Váš pevný disk zabránit tím, že ve Vašem nastavení prohlížeče zvolíte možnost „nepřijímat žádné cookies“. Jak toto v jednotlivých případech funguje, si prosím zjistěte v návodu výrobce Vašeho webového prohlížeče. Pokud nepřijímáte žádné cookies, může toto avšak vést k omezení funkčnosti našich nabídek. Instalaci cookies můžete odmítnout příslušným nastavením Vašeho programu na používání internetu (webového prohlížeče). K tomu musíte ve Vašem internetovém prohlížeči vypnout ukládání cookies. Bližší informace k této záležitosti se prosím dozvíte v pokynech pro používání Vašeho internetového prohlížeče. 7. Používání sociálních pluginů Facebooku Naše internetová prezentace používá sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy se dají poznat podle jednoho z log společnosti Facebook (bílé „f“ na modrém čtverečku nebo značka „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/plugins. Pokud vyvoláte webovou stránku naší internetové prezentace, která takovýto plugin obsahuje, vytvoří Váš webový prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah pluginu je společností Facebook zprostředkován přímo do Vašeho prohlížeče a jím integrován do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které společnost Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje a proto Vás informujeme v souladu s naším stavem znalostí: Integrací pluginu získává společnost Facebook informaci, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste přihlášen ve Facebooku, může společnost Facebook návštěvu přiřadit Vašemu účtu Facebook. Pokud reagujete pomocí pluginů, například stisknete tlačítko s nápisem „Like (To se mi líbí)“ nebo připojíte komentář, bude tato příslušná informace předána Vaším webovým prohlížečem přímo společnosti Facebook a tam uložena do paměti. Pokud nejste členem Facebooku, přesto existuje možnost, že společnost Facebook se dozví Vaši IP adresu a uloží ji do paměti. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů společností Facebook a rovněž Vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně Vašeho soukromí si prosím zjistěte v pokynech pro ochranu údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php. Pokud jste členem Facebooku a nepřejete si, aby společnost Facebook sbírala prostřednictvím naší internetové prezentace údaje o Vás a aby je spojovala s Vašimi členskými údaji uloženými u společnosti Facebook, musíte se před Vaší návštěvou naší internetové prezentace u Facebooku odhlásit. Rovněž je možné zablokovat sociální pluginy Facebooku přídavnými doplňky (Add-ons) pro Váš webový prohlížeč, například pomocí „Facebook Blocker“. 8. Změny Vyhrazujeme si právo tyto uživatelské podmínky do budoucna změnit, např. abychom zohlednili změny zákonů, změny služeb nebo mezery v právní úpravě. Změny Všeobecných uživatelských podmínek oznámíme nejméně čtyři týdny před nabytím platnosti. Změny budou účinné, pokud během čtyř týdnů po oznámení proti nim nevznesete námitku. Při oznámení změn Vás upozorníme na právo vznést námitku a na důsledky při neuplatnění námitky. Pokud vznesete námitku během uvedené lhůty, budou platit pro Vaše používání služeb nadále dosavadní smluvní podmínky. Vyhrazujeme si právo mimořádné výpovědi z naší strany. 9. Výpověď Každá smluvní strana si vyhrazuje právo výpovědi ze závažného důvodu. Poskytovateli náleží toto právo obzvláště pokud: - uživatel i přes upomínku pokračuje v porušování podstatných ustanovení těchto uživatelských podmínek; - se uživatel dopouští nežádoucího chování vůči třetím osobám tím, že nabídku poskytovatele použije k protiprávním nebo pro třetí osoby obtěžujícím účelům. V případě mimořádné výpovědi může poskytovatel přístup ke své službě také bez doručení výpovědi s okamžitou platností zablokovat a uživatele také do budoucna z používání služby vyloučit. Veškeré výpovědi podle těchto uživatelských podmínek musí být písemné, přičemž postačuje emailová zpráva. S účinností výpovědi bude přístup ke službě poskytovatele zablokován. 10. Závěrečná ustanovení a použitelné právo Místem plnění je sídlo poskytovatele, tedy Berlín. V obchodním styku s obchodníky, právními osobami veřejného práva nebo u veřejně-právního majetku právně nesamostatných subjektů je v případě žalob místem soudu sídlo poskytovatele, tedy Berlín. Pokud nebudou uplatněny nároky poskytovatele v upomínkovém řízení, stanovuje se sídlo soudu u neobchodních subjektů podle jejich bydliště. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy podléhají právu Spolkové republiky Německo s výjimkou kupního práva OSN (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG). Pokud je bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele, také u neobchodních subjektů, v okamžiku vznesení žaloby neznámé nebo pokud uživatel po uzavření smlouvy své bydliště nebo obvyklý pobyt z oblasti platnosti zákona přeložil, je jako sídlo soudu sjednáno sídlo poskytovatele, pokud byla smlouva uzavřena písemně. Všechny informace, svolení, sdělení nebo poptávky podle těchto uživatelských podmínek a také změny nebo doplňky těchto uživatelských podmínek musí být provedený písemně. Odeslání emailem nebo telefaxem odpovídá písemné formě, toto platí také pro kliknutí na příslušná tlačítka. Změny a doplňky těchto uživatelských podmínek včetně změny této klauzule vyžadují ke své právní účinnosti písemnou formu. Případnou neplatností nějakého ustanovení této smlouvy není dotčena platnost ostatních ujednání. Neplatná ustanovení je nutno nahradit takovými, které se nejvíce blíží zamýšlenému významu neplatného ustanovení. Totéž platí, pokud se vyskytnou eventuální nedostatky, které bude nutno doplnit. Těmito ujednáními se nezakládá mezi poskytovatelem a uživatelem žádný obchodněprávní poměr. Právně závazné a platné je německé znění těchto pokynů.